• Aktualności • Zleć napisanie programu • Gotowe produkty - sklep • Kontakt • Strona główna

Usługi w zakresie wektoryzacji i digitalizacji mapWektoryzacja/digitalizacja mapy polega na pozyskaniu jej treści w postaci cyfrowej z określonego podkładu graficznego. Podkład może być zdjęciem (np. lotniczym) lub rysunkiem - planem , szkicem lub schematem. Przy pomocy wektoryzacji pozyskiwane są wektory danych, określających położenie określonych obiektów (np. drogi, ulice, budynki) w przestrzeni. Aby dane były użyteczne, muszą być odpowiednio skalibrowane i wyeksportowane.

W SkyRaster zajmujemy się zarówno przygotowaniem danych do procesu digitalizacji (m.in. kalibracją materiałów źródłowych), jak i samym procesem wektoryzacji oraz późniejszym eksportem danych.

Możliwe jest uwzględnienie innych potrzeb klientów (np. opisywanie pozyskanych obiektów, ustalenie standardów wektoryzacji..itp), które mają wpłynąć na finalny wynik digitalizacji.

Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie wektoryzacji i digitalizacji danych (głównie ze zdjęć lotnicznych i skaningu laserowego). W procesie wektoryzacji wykorzystujemy Oprogramowanie TrackLab Manager wyposażone w odpowiednie moduły i usługi systemowe.

Ze względu na to, iż jesteśmy producentem wspomnianego Oprogramowania, w ramach potrzeb jest ono wzbogacane o niezbędne narzędzia, usprawniające pracę.

© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.