• Aktualności • Zleć napisanie programu • Gotowe produkty - sklep • Kontakt • Strona główna

Usługi analizW SkyRaster świadczymy usługi analiz i optymalizacji rozwiązań przy użyciu technik informatycznych. Proces analiz istniejących rozwiązań, ich ograniczeń i potencjalnych możliwości rozszerzenia możliwości musi być przeprowadzony, aby móc wykonać efektywny projekt informatyczny.

Z reguły proces analiz sprowadzania się do następujących procesów:
  • ustalenia zakresu analizy - zakres może być ograniczony bądź rozszerzony w zależności od ustaleń
  • pozyskania danych do analizy - poprzez wywiady, zebranie informacji, instalację rozwiązań rejestrujących dane ilościowe (jeśli zachodzi taka potrzeba)
  • przetworzenia pozyskanych danych - w niektórych przypadkach zachodzi konieczność dodatkowego przetworzenia danych (konwersji), aby mogły być w usystematyzowanej postaci, niezbędnej do dokonania anlizy
  • analizy pozyskanych i przygotowanych danych - której wynikiem będą odpowiednio założone parametry i ich klasyfikacja, obrazujące wydajność bądź złożoność badanych cech
  • przygotowanie opracowania wyników analizy - wyniki analizy mogą być przedstawione w postaci odpowiednich opracowań, ekspertyz lub orzeczeń. Dane moga być też zapisane w konkretnym formacie, będącym użytecznym dla klienta

Analizy mogą być przeprowadzane jako element całego zlecenia (np. przygotowani i opracowania oprogramowania dedykowanego) bądź pojedyncze zlecenia będące wyłącznie zleceniami analiz.
© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.