• Aktualności • Zamów program • Oferta programów • Oferta sprzętu • Koszyk • Kontakt • Strona główna
WMS Scanner
Wersja 1.2 • Seria: TrackLab AreaControl • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
 


Podczas dokonywania opracowań geodezyjnych przydatną możliwością jest możliwość sprawdzenia krajowych zasobów kartograficznych pod kątem wyszukania odpowiednich podkładów. Podkłady te mogą być użyte do weryfikacji poprawności dokonanego pomiaru, bądź do weryfikacji posiadanych materiałów.

Bardzo popularny typ serwera WMS oferuje możliwość dostarczania danych geograficznych poprzez realizację odpowiednich zapytań. Serwery te są udostępniane bądź też przez instytucje państwowe bądź prywatne. Zazwyczaj dane te są dostępne poprzez przeglądarkę internetową, jednakże przeglądane w ten sposób dane obejmują zbyt mały zakres terenu, bądź też w przypadku wybrania większego terenu, wyświetlana mapa jest w bardzo niskiej rozdzielczości.
Jednocześnie wyświetlanych map nie można w prosty sposób zapisać w georeferowanym formacie, możliwym do odczytania w programach geodezyjnych (np. w TrackLabie). Z tego względu do pobrania mapy z zasobów WMS należy użyć innego, dedykowanego temu celowi narzędzia*.

WMS Scanner jest właśnie takim narzędziem*, służącym przede wszystkim do tworzenia map (georeferowanych podkładów rastrowych) z pobranych z serwisów WMS danych.


WMS Scanner  Główne okno programu

Wykorzystanie aplikacjiZasada działania programu jest następująca. Użytkownik:
 • określa zakres współrzędnych (w układzie PUWG-1992) docelowej mapy
 • wybiera jaką warstwę chce pobrać z serwisu WMS
 • określa dokładność (tzw. piksel terenowy) docelowej mapy bądź jej całościowy rozmiar w pikselach
 • wciska przycisk automatycznego planowania i rozpoczęcia pobierania fragmentów
W przypadku gdy fragmenty zostały ściągnięte, użytkownik decyduje jak duże mają być fragmenty mapy (w pix) - na tej podstawie aplikacja automatycznie dopasowuje fragmenty mapy tak, by odpowiadały wskazanemu rozmiarowi. Dzięki temu w przypadku większego terenu można wygenerować więcej mniejszych map, lepiej wyświetlanych w programach typu CAD.

Gotowa i sklejona mapa (bądź mapy), są dostępne w formacie FKR, który można podładować bezpośrednio w programie TrackLab Manager bądź TrackLab Terminal. Jednocześnie użytkownik będzie miał dostęp do pliku JPEG i pliku z georeferencją. Dzięki tej opcji użytkownik będzie mógł wykorzystać mapę także w innych celach lub innych programach.

Planowanie pobieraniaAplikacja została wyposażona w moduł planowania pobierania, który ustala, które fragmenty zostały już pobrane, a które mają być dopiero pobierane. Pobieranie może być sekwencyjne - pobieraniu ulegają kolejne fragmenty (kafelki) docelowej mapy. Można też je pobierać losowo. Można też włączyć opóźnianie pobierania - umiejętne wykorzystanie tej opcji jest szczególnie zalecane, aby zminimalizować obciążenie wykorzystywanego serwera WMS**.
Pobieranie losowe zalecane jest w przypadku braku wcześniejszej znajomości danej mapy. Ze względu na losowość pobierań, pobierane fragmenty ("kafelki") będą z różnych obszarów mapy. Statystycznie istnieje większa szansa sprawdzenia, czy ustawione parametry są poprawne i ew. pozwoli to użytkownikowi na wcześniejsze skorygowanie parametrów bez obciążania serwera WMS niepotrzebnymi zapytaniami.

Użytkownik po wciśnięciu przycisku planowania otrzymuje wykaz - listę wszystkich fragmentów, wraz ze statusem - czy zostały pobrane czy nie. Podczas dokonywania pobierania lista ta będzie odświeżana i użytkownik w szybki sposób będzie mógł stwierdzić, których kafelków jeszcze nie pobrano.
Jednocześnie użytkownik też otrzyma informację o tym, ile czasu upłynęło od rozpoczęcia pracy i ile szacowanego czasu jeszcze pozostało. Dzięki tym informacjom użytkownik może zdecydować czy proces pobierania zostawić "na noc", czy też można go dokonać w krótszym czasie.
W przypadku gdy dany fragment nie będzie mógł być pobrany, aplikacja wyróżniającym kolorem czerwonym zasygnalizuje problem. Jednocześnie poprawnie pobrane ostatnie fragmenty będą wyświetlane w oknie podglądu po prawej stronie. To pozwoli stwierdzić czy ściągane fragmenty (np. ortofotomapy) są poprawne (np. widok tekstury ortofotomapy).

Aplikacja potrafi pokazywać status pobierania w postaci intuicyjnej macierzy pobierania. Macierz pokazuje, które fragmenty zostały ściągnięte, które są pobierane oraz które zostały do pobrania. Aplikacja po pobraniu każdego elementu automatycznie aktualizuje macierz pobierania, dzięki czemu użytkownik w każdym momencie może sprawdzić stan pobierania.
Dodatkowo w górnym oknie aplikacji jest pokazany wskaźnik procentowy pobierania. W przypadku minimalizacji okna pobierania (tj. ukrycie macierzy pobierania), program WMS Scanner nie zajmuje całego okna monitora, umożliwiając tym samym sprawne nadzorowanie pobierania oraz możliwość przeprowadzania w tym czasie innych czynności.
Użytkownik może w każdej chwili wymusić pobieranie konkretnego obrazka (nawet przed rozpoczęciem procesu ściągania) i poglądowo pobrać wskazany na macierzy pobierania fragment. Jest to dobra opcja, ponieważ pozwala wcześniej "na szybko" sprawdzić jakość i poprawność dostarczanych przez serwer WMS materiałów.

WarstwyAplikacja umożliwia przechowywanie informacji o wielu warstwach. Użytkownik nie musi za każdym razem definiować serwera i adresów ścieżek dla poszczególnych usług, gdyż jest to zrobione przy konfiguracji programu. Użytkownik po prostu wybiera żądaną warstwę. Dodatkowo jeśli zostały zdefiniowane warstwy "mix", wówczas użytkownik może otrzymać mapę będącą połączeniem kilku wybranych pojedynczych warstw. Oczywiście proces ten wydłuży pobieranie danych, jednakże może być nieoceniony w przypadku konieczności posiadania mapy zawierającej treści mieszane.
Posiadając moduł łączenia map, WMS Scanner może być wykorzystany jako niezależne narzędzie do łączenia map, jeśli użytkownik posiada georeferowane szkice w postaci plików JPG.

Rodzaje obsługiwanych serwerów WMSProgram jest dostarczany wraz z przykładowymi zdefiniowanymi usługami, umożliwiającymi zapoznanie się z metodami podłączenia danych z serwerów WMS. Dzięki temu program jest uniwersalny i może służyć do obsługi różnych serwisów WMS, obsługujących krajowe układy współrzędnych.

Wybrane możliwości:
 • wizualizacja macierzy pobrań, statusu ściągania oraz przewidywanego czasu zakończenia
 • możliwość szybkiego wyboru warstw WMS
 • możliwość zdefiniowania i szybkiego wyboru warstw mix, pozwalających na pobieranie materiałów o treściach łączonych
 • możliwość ściągania sekwencyjnego lub losowego
 • możliwość zapisu projektu i wznowienia go w późniejszym czasie
 • możliwość minimalizacji programu i jednoczesnego ściągania z wielu serwerów (wykorzystanie kilku włączonych WMS Scannerów)
 • automatyczne obliczanie wielkości mapy i ilości fragmentów do ściągnięcia
 • możliwość łączenia (scalania map)
 • obsługa formatów JPEG/JPEG+TFW/FKR (TrackLab)
 • możliwość opóźnienia ściągania fragmentów
 • obsługa serwisów WMS, obsługujących układ współrzędnych 1992

Zastosowania:
 • tworzenie podkładów rastrowych do celów geodezyjnych bądź kartograficznych
 • tworzenie łączonych treści rastrowych (warstwy mix)
 • łączenie map z dostępnych plików JPG i georeferencji
 • weryfikacja treści dostarczanych przez serwisy WMS

WMS Scanner
Wersja 1.2 • Seria: TrackLab AreaControl • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
Cena: 500,00 PLN netto • licencja wieloletnia • obsługuje dowolne serwisy WMS • obsługuje układ 1992
 


* zakładamy, iż użytkownik korzystając z programu posiada stosowne uprawnienia w celu wykorzystania danych z serwisów WMS do własnej pracy. Każdy serwis WMS posiada regulamin użytkowania, który musi być uwzględniony przed rozpoczęciem pobierania danych przy pomocy narzędzi do tego celu (np. WMS Scannera). Nie odpowiadamy za szkody wynikłe w przypadku wykorzystania programu w sytuacji, gdy użytkownik nie ma praw do pozyskiwania danych z wybranego serwera WMS.
Korzystanie z programu w celu pobierania treści z serwisu WMS, którego regulamin:
 • nie przewiduje pobierania danych przy pomocy zewnętrznych narzędzi bądź
 • nie pozwala bez odrębnej umowy wykorzystywania pobranych danych w pracach użytkownika
jest naruszeniem zarówno regulaminu danego serwisu WMS jak i tym samym naruszeniem licencji użytkowania Oprogramowania.

Stąd też zalecamy użytkownikowi w pierwszej kolejności zapoznanie się z regulaminem serwisów WMS, które chce użytkować w programie.

** mając prawa do wykorzystania zewnętrznych programów do obsługi danego serwisu WMS (praca zgodna z regulaminem danego serwisu), wciąż należy pamiętać o tym, iż zautomatyzowane pobieranie może obciążać serwer dużą ilością zapytań.
Z tego względu wskazane jest pobieranie względnie małych obszarów terenu wraz z ustawieniem opóźnienia pobierania poszczególnych części mapy ("kafelków"), tak, by nie blokować działania serwisu. Prosimy pamiętać, iż użytkowników danego serwisu WMS jest wielu, serwery mają różną wydajność i nie zawsze jest możliwe pobranie wszystkich fragmentów w krótkim okresie czasu.
Z tego też względu to użytkownik programu jest odpowiedzialny za takie korzystanie z narzędzia, aby nie utrudniać pracy innym użytkownikom danego serwisu WMS. Dlatego też nie bierzemy odpowiedzialności za nieumiejętne użycie narzędzia przez użytkownika.

© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.