• Aktualności • Zamów program • Oferta programów • Oferta sprzętu • Koszyk • Kontakt • Strona główna
MN-Calc VSS
Wersja 1.2 • Seria: MN-Calc VSS • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
 


Program MN-Calc VSS jest aplikacją przeznaczoną do opracowywania badań nośności nawierzchni z wykorzystaniem aparatu VSS.

Chcesz sprawdzić program w akcji? spróbuj bezpłatnej wersji demonstracyjnej programu

Oprogramowanie pozwala użytkownikom zawodowo zajmującym się badaniami nośności nawierzchni na opracowanie wyników pomiaru badań obciążeń statycznych nawierzchni płytą VSS i wyznaczenie modułu odkształcenia. Program nie wymaga od użytkownika instalowania jakichkolwiek pakietów biurowych typu office. Jedną z cech oprogramowania SkyRaster jest właśnie duża niezależność od zewnętrznych aplikacji - wystarczy zainstalować program i można rozpocząć korzystanie z jego funkcji.

W SkyRaster jesteśmy zdania, iż pracownik powinien przede wszystkim skoncentrować się na optymalnej i wygodnej pracy. Tylko rozwiązanie dedykowane - dostosowane do konkretnego celu i potrzeb użytkownika pozwala na osiągnięcie optymalnej wydajności i zadowolenia z korzystania z programu.
W rezultacie zadowolony i wydajny użytkownik przy mniejszych nakładach energii jest w stanie zrobić więcej. Sprawdzony przez wielu użytkowników program z odpowiednim ułożeniem okien oraz intuicyjnym interfejsem sprawia, że wprowadzanie danych jest naturalną i lekką czynnością.

Czy można to powiedzieć o alternatywnych sposobach obliczeń - jak np. liczenie "na piechotę" (kalkulator) bądź arkusze w excelu? Pomimo, iż można znaleźć przedsiębiorstwa, w których obliczeń tego typu dokonuje się poprzez w/w sposoby, tylko od wyboru użytkownika (lub kierownika firmy) zależy czy opracowywanie obliczeń będzie przebiegać szybko i sprawnie przy pomocy dedykowanego programu, czy też będzie pozostawiać wiele do życzenia.


MN-Calc VSS  Podstawowe okno programu

Program jest wykorzystywany do opracowywania i archiwizowania wyników pomiarów nośności nawierzchni. Z uwagi na większą liczbę zapisanych danych (ciśnienie, 6 odczytów dla każdego wiersza), opracowana została przyspieszona metoda pomiarowa, eliminująca ręczne zapisywanie danych. W tej metodzie wykorzystaliśmy popularny w ówczesnym czasie (rok 2004) kalkulator Casio CFX-9850, pozwalający na przechowywanie danych w postaci macierzy i tabel. Napisaliśmy również odpowiednie oprogramowanie dostosowane do kalkulatora.
Pierwszym klientem wdrożenia rozwiązania, opartego na sprzęcie Casio było Laboratorium Drogowe GDDKiA w Zielonej Górze, gdzie zastosowane rozwiązanie jest wykorzystywane od wielu lat. Rozwiązanie było rozwijane łącznie z systemem obliczeniowym do wyznaczania ugięć sprężystych MN-Calc UGC.

Zastosowanie programuUżytkownik wykorzystuje program do obliczeń modułu odkształcenia oraz wskaźnika odkształcenia nawierzchni. Jak wspomniano wyżej, do badań wykorzystywany jest aparat i płyta VSS do obciążeń statycznych. Do odczytu obciążeń wykorzystywane są trzy czujniki odkształceń (L, S, P). Odczytane z czujników wartości dla wybranych wartości ciśnienia są zapisywane, aby później na ich podstawie wyznaczyć odpowiednie moduły odkształcenia (pierwotny i wtórny).

Pomiar jest dokonywany w określonej lokalizacji nawierzchni (punkt kilometrażu na odcinku drogi), logiczne jest zatem, iż aby określić stan badanej nawierzchnii, trzeba określić ją w wielu punktach. Z tego też względu aplikacja pozwala w łatwy sposób zdefiniować kolejne arkusze pomiarowe i łatwo zarządzać wynikami dla konkretnego odcinka badanej drogi.


Użytkownik wprowadza do programu odczytane z pomiaru parametry, wybiera przedmiot pomiarów - podbudowę, podłoże lub ulepszone podłoże. W zależności od przedmiotu pomiarów będą dobrane odpowiednie wg normy współczynniki obliczeniowe.

Jeśli na tym etapie, użytkownik wykorzysta dostarczoną przez Casio aplikację i zaimportuje dane z kalkulatora, zostaną one zapisane w formacie *.CAT. Wówczas te dane, załadowane poprzez import, automatycznie utworzą odcinki i strony, oraz wypełnią odpowiednie tabele danymi. Przykładowe zaimportowane zakładki są widoczne na obrazku powyżej - dane wprowdzone do tabel- macierzy Mat A do Mat F zostały zaimportowane i dodane jako arkusze obliczeniowe do programu.

Mając program zasilony odpowiednimi danymi, wciśnięcie jednego przycisku spowoduje dokonanie błyskawicznych obliczeń i pokazanie podglądu orzeczenia.

Aplikacja umożliwia podgląd i wydruk jednego z trzech dostępnych typów arkuszy:
 • dziennika pomiarów - orzeczenia zawierającego odczyty, obliczone odkszktałcenia średnie, oraz moduły odkształceń
 • wyników - strony z wynikami, przydatnej do opracowywania pism i ekspertyz

MN-Calc VSS  Pakiet orzeczeń drukowany przez program - dziennik i wyniki VSS

Przykładowe orzeczeniaDziennik pomiarów VSS w postaci PDF

Wyniki pomiarów VSS (wyznaczenie modułu odkształcenia) w postaci PDF


Wybrane możliwości:

 • wystawianie orzeczen - wyników badań nośności
 • możliwość współpracy z kalkulatorem Casio jako rejestratorem danych (program do Casio bezpłatnie w ramach pakietu Oprogramowania)
 • możliwość zarządzania wieloma arkuszami pomiarowymi
 • pełna automatyzacja w zakresie obliczeń modułu odkształcenia
 • uwzględnienie różnych przedmiotów pomiarów - podbudowy, podłoża, ulepszone podłoża
 • obliczanie pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, E1 i E2
 • obliczanie wskaźnika odkształcenia I
 • obliczanie odkształceń średnich
Możliwości integracji:

 • współpraca z programowalnym kalkulatorem Casio CFX-9850
 • możliwość zaprojektowania modułu współpracy cyfrowymi czujnikami odkształceń
Zastosowania:

 • przyspieszanie badań nośności nawierzchni
 • przyspieszanie badań nośności nawierzchni przy użyciu płyty statycznej VSS
 • dokumentacja ekspertyz i badań jakości nawierzchni
 • optymalizacja pracy w laboratoriach budowlano-drogowych
 • zwiększenie poziomu innowacyjności w przedsiębiorstwie (przy zastosowaniu zautomatyzowanych metod pozyskania danych)
Dostępne wersje dla systemów:

 • WINDOWS VISTA / 7
 • WINDOWS 9X / 2000 / NT / XP
Zgodność z normami:

 • BN-64/8931-02
 • PN-S/02205

MN-Calc VSS Wersja BOX
Wersja 1.2 • Seria: MN-Calc VSS • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
Cena: 1299,00 PLN netto • licencja wieloletnia • darmowe aktualizacje przez 1 rok użytkowania • wersja pudełkowa - dostawa pocztowa
 

VSS PRO Wersja elektr.
Wersja 1.2 • Seria: VSS PRO • Systemy: Windows 98/XP/V/7/8
 
Cena: 1099,00 PLN netto • licencja wieloletnia • darmowe aktualizacje przez 1 rok użytkowania • dostawa elektroniczna
 


© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.