• Aktualności • Zamów program • Oferta programów • Oferta sprzętu • Koszyk • Kontakt • Strona główna
Ultra Betonoskop
Wersja 1.2 • Seria: Ultra Betonoskop • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
 


Program Ultra Betonoskop jest aplikacją przeznaczoną do wykonywania obliczeń wytrzymałości betonu (żelbetu) na podstawie badań nieniszczących, przeprowadzonych przy pomocy betonoskopu ultradźwiękowego.
Drogi impulsu uzyskane z pomiaru oraz pozostałe parametry badania (m.in. długość drogi) wprowadza się do programu celem wyznaczenia wytrzymałości charakterystycznej betonu.

Chcesz sprawdzić program w akcji? spróbuj bezpłatnej wersji demonstracyjnej programu

Oprogramowanie pozwala użytkownikom zawodowo zajmującym się badaniem wytrzymałości betonu na błyskawiczne otrzymanie wyników badania, zgodnych ze wskazaną normą. Program nie wymaga od użytkownika instalowania jakichkolwiek pakietów biurowych typu office. Jedną z cech oprogramowania SkyRaster jest właśnie duża niezależność od zewnętrznych aplikacji - wystarczy zainstalować program i można rozpocząć korzystanie z jego funkcji.

W SkyRaster jesteśmy zdania, iż pracownik powinien przede wszystkim skoncentrować się na optymalnej i wygodnej pracy. Tylko rozwiązanie dedykowane - dostosowane do konkretnego celu i potrzeb użytkownika pozwala na osiągnięcie optymalnej wydajności i zadowolenia z korzystania z programu.
W rezultacie zadowolony i wydajny użytkownik przy mniejszych nakładach energii jest w stanie zrobić więcej. Sprawdzony przez wielu użytkowników program z odpowiednim ułożeniem okien oraz intuicyjnym interfejsem sprawia, że wprowadzanie danych jest naturalną i lekką czynnością.

Czy można to powiedzieć o alternatywnych sposobach obliczeń - jak np. liczenie "na piechotę" (kalkulator) bądź arkusze w excelu? Pomimo, iż można znaleźć przedsiębiorstwa, w których obliczeń tego typu dokonuje się poprzez w/w sposoby, tylko od wyboru użytkownika (lub kierownika firmy) zależy czy opracowywanie obliczeń będzie przebiegać szybko i sprawnie przy pomocy dedykowanego programu, czy też będzie pozostawiać wiele do życzenia.


Ultra Betonoskop  Program po wprowadzeniu danych pozyskanych automatycznie z betonoskopu Tico

Program przeznaczony jest do badań nieniszczących betonu (żelbetu) wg obowiązującej normy PN oraz instrukcji ITB. Aplikacja wyznacza klasę i ocenia jakość betonu na podstawie wskaźnika zmienności i współczynnika jednorodności. Wyniki podawane są na następujących arkuszach - wydrukach: orzeczenie o wytrzymałości (dziennik pomiarów) oraz przebieg wyznaczania parametru hipotetycznego. Program umożliwia tym samym wyznaczanie cech fizycznych betonu.

Aplikacja przyspiesza procedury obliczeniowe cech wytrzymałościowych betonu zarówno przy zastosowaniu betonoskopu ultradźwiękowego produkcji krajowej, jak i przede wszystkim produkcji szwajcarskiej firmy PROCEQ. Zawarty w programie terminal pozwala automatycznie załadować dane pomiarowe z betonoskopu ultradźwiękowego do pamięci komputera (poprzez łącze szeregowe).


Aplikacja terminalowa posiada możliwość konfiguracji i wcześniejszego podglądu odczytanych z betonoskopu danych.
Proces pozyskania danych sprowadza się do wciśnięcia dwóch przycisków - jednego w aplikacji wczytuj dane, a drugiego w betonoskopie nazwanego Start.

Nastąpi wówczas proces odczytu danych i po chwili dane zostaną wyświetlone. Po ich akceptacji przyciskiem wysyłania danych do programu Ultra Betonoskop, zostaną błyskawicznie umieszczone w tabeli odczytów.

W tym momencie użytkownik wpisuje pozostałe parametry badanej próbki i po chwili może uzyskać wyliczone parametry wytrzymałościowe betonu.

Oprócz możliwości podania w arkuszu parametrów przebytej drogi przez impulsy ultradźwiękowe, program umożliwia również wyliczenie gęstości pozornej próbek, ustalonej poprzez wcześniejsze podanie masy i objętości próbek.

Podczas wyliczania wytrzymałości betonu bardzo przydatną opcją bywa możliwość skalowania urządzenia wykorzystywanego do pomiarów nieniszczących.

Nasze oprogramowanie wyposażyliśmy zatem w odpowiedni moduł skalowania, pozwalający szybko wykonać tę czynność, bez konieczności sięgania do instrukcji i ręcznego wyliczania współczynnika hipotetycznego. Dowód w postaci orzeczenia może być wydrukowany i załączony do opracowania.


Otrzymany z obliczeń skalowania współczynnik hipotetyczny jest automatycznie wstawiany do odpowiedniego pola, które będzie brane pod uwagę podczas dokonywania obliczeń wytrzymałości badanej próbki.

Aplikacja posiada również możliwość zmiany kolorystyki drukowanego arkusza. Dane z pomiarów zapisane do plików mogą być w dowolnym momencie przywołane w celu wydrukowania orzeczenia ponownie.


Ultra Betonoskop  Wygląd orzeczenia z obliczeniami uwzględniającymi współczynnik hipotetyczny ze skalowania


Dzięki wbudowanym przemyślanym funkcjonalnościom, wykonanie orzeczenia wytrzymałościowego jest proste i możliwie najbardziej zautomatyzowane. Estetyczny wydruk orzeczenia można załączyć do opracowań i ekspertyz. To wszystko sprawia, iż aplikacja Ultra Betonoskop jest nieodzownym elementem wyposażenia laboratorium świadczącego usługi określania wytrzymałości betonu.

Wybrane możliwości:

 • możliwość pracy wg norm PN-B
 • wyliczanie wytrzymałości doraźnej i gwarantowanej
 • wyliczanie współczynników jednorodności i zmienności
 • ustalanie klasy rzeczywistej betonu i opisu jakości
 • obliczanie odczytu średniego, odczytu średniego sprowadzonego, błędów pozornych
 • obliczanie parametrów statystyki (SL , vL)
 • uwzględnienie poprawki na wiek betonu
 • uwzględnienie poprawki na wilgotność betonu
 • uwzględnienie poprawki na kształt próbki (dostosowane do kostek 15x15x15)
 • uwzględnienie współczynnika hipotetycznego (ze skalowania)
 • możliwość skalowania betonoskopu ultradźwiękowego
 • moduł automatycznego pozyskania danych z betonoskopu cyfrowego Tico
Możliwości integracji:

 • moduł współpracy z elektronicznym betonoskopem ultradźwiękowym Proceq Tico
 • możliwe zamówienie (zakupienie) modułu do automatycznego odczytywania drogi impulsu ultradźwiękowego z elektronicznego betonoskopu poprzez interfejs USB bądź Bluetooth (bezprzewodowy) przy użyciu urządzenia Ultra Adapter
Zastosowania:

 • przyspieszanie badań nieniszczących istniejących elementów betonowych (np. podpór mostów)
 • przyspieszanie badań nieniszczących bieżącej produkcji elementów żelbetowych lub betonowych (prefabrykaty)
 • ustalanie klasy wytrzymałościowej betonu lub żelbetu
 • dokumentacja ekspertyz i badań jakości betonu (żelbetu)
 • optymalizacja pracy w laboratoriach budowlano-drogowych
Dostępne wersje dla systemów:

 • WINDOWS VISTA / 7
 • WINDOWS 9X / 2000 / NT / XP
Zgodność z normami:

 • PN-74/B-06261
 • Instrukcja ITB 209

Ultra Betonoskop Wersja BOX
Wersja 1.2 • Seria: Ultra Betonoskop • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
Cena: 1099,00 PLN netto • licencja wieloletnia • darmowe aktualizacje przez 1 rok użytkowania • wersja pudełkowa - dostawa pocztowa
 
© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.