• Aktualności • Zamów program • Oferta programów • Oferta sprzętu • Koszyk • Kontakt • Strona główna
MN-Calc UGC
Wersja 1.21 • Seria: MN-Calc UGC • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
 


Program MN-Calc UGC jest aplikacją przeznaczoną do opracowywania badań ugięć sprężystych z wykorzystaniem belki Benklemana.

Chcesz sprawdzić program w akcji? spróbuj bezpłatnej wersji demonstracyjnej programu

Oprogramowanie pozwala użytkownikom zawodowo zajmującym się badaniami nawierzchni bądź nawierzchni gruntowych na opracowanie wyników pomiaru ugięć sprężystych nawierzchni przy użyciu ugięciomierza belkowego. Program nie wymaga od użytkownika instalowania jakichkolwiek pakietów biurowych typu office. Jedną z cech oprogramowania SkyRaster jest właśnie duża niezależność od zewnętrznych aplikacji - wystarczy zainstalować program i można rozpocząć korzystanie z jego funkcji.

W SkyRaster jesteśmy zdania, iż pracownik powinien przede wszystkim skoncentrować się na optymalnej i wygodnej pracy. Tylko rozwiązanie dedykowane - dostosowane do konkretnego celu i potrzeb użytkownika pozwala na osiągnięcie optymalnej wydajności i zadowolenia z korzystania z programu.
W rezultacie zadowolony i wydajny użytkownik przy mniejszych nakładach energii jest w stanie zrobić więcej. Sprawdzony przez wielu użytkowników program z odpowiednim ułożeniem okien oraz intuicyjnym interfejsem sprawia, że wprowadzanie danych jest naturalną i lekką czynnością.

Czy można to powiedzieć o alternatywnych sposobach obliczeń - jak np. liczenie "na piechotę" (kalkulator) bądź arkusze w excelu? Pomimo, iż można znaleźć przedsiębiorstwa, w których obliczeń tego typu dokonuje się poprzez w/w sposoby, tylko od wyboru użytkownika (lub kierownika firmy) zależy czy opracowywanie obliczeń będzie przebiegać szybko i sprawnie przy pomocy dedykowanego programu, czy też będzie pozostawiać wiele do życzenia.


MN-Calc UGC  Podstawowe okno programu

Program jest wykorzystywany do opracowywania i archiwizowania wyników pomiarów ugięć nawierzchni. Z uwagi na większą liczbę zapisanych danych (odczyty, kilometraż, strona drogi), opracowana została przyspieszona metoda pomiarowa, eliminująca ręczne zapisywanie danych. W tej metodzie wykorzystaliśmy popularny w ówczesnym czasie (rok 2004) kalkulator Casio CFX-9850, pozwalający na przechowywanie danych w postaci macierzy i tabel. Napisaliśmy również odpowiednie oprogramowanie dostosowane do kalkulatora.
Pierwszym klientem wdrożenia rozwiązania, opartego na sprzęcie Casio było Laboratorium Drogowe GDDKiA w Zielonej Górze, gdzie zastosowane rozwiązanie jest wykorzystywane od wielu lat.

Zastosowanie programuJak wspomniano na początku, aplikacja służy do obliczania ugięć sprężystych nawierzchni oraz jej statystycznej oceny. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, ugięciomierz belkowy, wraz ze stosownym obciążeniem w postaci samochodu ciężarowego jest wykorzystywany w procesie pozyskania pomiaru. Pomiar odbywa się na wyznaczonej długości drogi, podzielonej na określone odcinki.

Dokonując pomiaru, użytkownik zapisuje odczytane różnice odczytów, które są przyporządkowane konkretnym odcinkom. Kilometraż tych odcinków oraz stronę pasa (zewnętrzna lub wewnętrzną) w zakresie pasma drogi (lewego lub prawego) wprowadza się do programu. Intuicyjne zakładki z tytułami odcinków pozwalają na łatwą orientację co do wprowadzanych danych.

Aplikacja jest napisana tak, by wprowadzanie danych i korzystanie z programu było jak najprostsze i najefektywniejsze. Program umożliwia łatwy sposób zarządzania wprowadzonymi danymi. Użytkownik definiuje najpierw odcinek (typ podbudowy, nazwa odcinka) i dodaje stronę pasa (lewą lub prawą).
W zależności od odcinka można przechować dane dotyczące zarówno lewego jak i prawego pasa, bądź obu łącznie.
Dla strony pasa jest wyświetlona tabela, do której można wprowadzić pozyskane z pomiaru dane. Zastosowane rozwiąnia pozwalają na sprawne wprowadzanie danych oraz ich dodatkowe tekstowe opisanie (które może być błyskawicznie kopiowane pomiędzy poszczególnymi wierszami).

Jedną z sugestii naszych użytkowników, którą uwzględniliśmy w programie, było również wprowdzenie możliwości generowania strony, tj. generowanie zakresu wartości kilometrażu. Ponieważ odcinki miewiają zwykle identyczną odległość, aby usprawnić proces wpisywania danych, ich część można wygenerować automatycznie. Dokonuje tego narzędzie, którego przycisk wywoławczy został umieszczony w wygodnym miejscu. Narzędzie do generowania strony potrafi również wygenerować strony wewnętrzne bądź zewnętrzne pasa. Użytkownikowi zostaje tylko wprowdzić odpowiednie wartości odczytów.

Jeśli na tym etapie, użytkownik wykorzysta dostarczoną przez Casio aplikację i zaimportuje dane z kalkulatora, zostaną one zapisane w formacie *.CAT. Wówczas te dane, załadowane poprzez import, automatycznie utworzą odcinki i strony, oraz wypełnią odpowiednie tabele danymi.

Mając program zasilony odpowiednimi danymi, wciśnięcie jednego przycisku spowoduje dokonanie błyskawicznych obliczeń i pokazanie podglądu orzeczenia.

Aplikacja umożliwia podgląd i wydruk jednego z trzech dostępnych typów arkuszy:
 • dziennika pomiarów - tabeli odczytów oraz obliczonych wartości ugięć
 • wykresu - graficznej interpretacji ugięć sprężystych
 • statystyki - analizy statystycznej i właściwej oceny nawierzchni, wraz z określeniem ugięć minimalnych, maksymalnych, miarodajnych i obliczeniowych, zgodnie z normą

Arkusze są podzielone wedle odcinków i stron. Program umożliwia zarówno zbiorcze wydrukowanie orzeczeń dot. wszystkich badanych odcinków, jak i pojedynczych z nich.


MN-Calc UGC  Pakiet orzeczeń drukowany przez program - dziennik, wykres i analiza statystyczna

Przykładowe orzeczeniaDziennik pomiarów ugięć w postaci PDF

Wykres ugięć w postaci PDF

Analiza statystyczna pomiarów ugięć w postaci PDF


Wybrane możliwości:

 • wystawianie orzeczen - zestawień wyników badań nośności
 • możliwość współpracy z kalkulatorem Casio jako rejestratorem danych (program do Casio bezpłatnie w ramach pakietu Oprogramowania)
 • możliwość zarządzania wieloma odcinkami badań, zawierających odczyty z obu stron pasa
 • pełna automatyzacja w zakresie obliczeń ugięć
 • obliczanie statystyki ugięć sprężystych, w tym:
  • średnie ugięcie sprężyste, Usr
  • odchylenie standardowe ugięć sprężystych, SU i współczynnik zmienności vu
  • ugięcie sprężyste minimalne i maksymalne, Umin i Umax
  • ugięcie sprężyste miarodajne Umiarod
  • ugięcie sprężyste obliczeniowe Uobl
 • dokonywanie klasyfikacji nośności - z oznaczeniem kategorii ruchu
Możliwości integracji:

 • współpraca z programowalnym kalkulatorem Casio CFX-9850
 • możliwość zaprojektowania modułu współpracy cyfrowymi czujnikami odkształceń
Zastosowania:

 • przyspieszanie badań nośności nawierzchni
 • przyspieszanie badań oceny nawierzchni przy użyciu belki Benkelmana (ugięciomierza belkowego)
 • dokumentacja ekspertyz i badań jakości nawierzchni
 • optymalizacja pracy w laboratoriach budowlano-drogowych
 • zwiększenie poziomu innowacyjności w przedsiębiorstwie (przy zastosowaniu zautomatyzowanych metod pozyskania danych)
Dostępne wersje dla systemów:

 • WINDOWS VISTA / 7
 • WINDOWS 9X / 2000 / NT / XP
Zgodność z normami:

 • BN-70/8931-06

MN-Calc UGC Wersja BOX
Wersja 1.21 • Seria: MN-Calc UGC • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
Cena: 1099,00 PLN netto • licencja wieloletnia • darmowe aktualizacje przez 1 rok użytkowania • wersja pudełkowa - dostawa pocztowa
 

MN-Calc UGC Wersja elektr.
Wersja 1.21 • Seria: MN-Calc UGC • Systemy: Windows 98/XP/V/7/8
 
Cena: 699,00 PLN netto • licencja wieloletnia • darmowe aktualizacje przez 1 rok użytkowania • dostawa elektroniczna
 


© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.