• Aktualności • Zamów program • Oferta programów • Oferta sprzętu • Koszyk • Kontakt • Strona główna
TrackLab AreaControl
Wersja 2.X (2010) • Seria: TrackLab AreaControl • Systemy: Windows (PC) / CE, Mobile (PDA)
 
 


TrackLab AreaControl - system informatyczny (z dostosowaniem do Instrukcji ARiMR) pozwalający na obsługę wszystkich etapów kontroli powierzchniowych ARiMR w ramach niezależnego i spójnego pakietu Oprogramowania

.
Oprogramowanie TrackLab AreaControl jest pakietem Oprogramowania, służącym do realizacji przedmiotowych kontroli rolniczych metodą inspekcji terenowej lub metody FOTO.

Dlaczego warto zakupić System TrackLab AreaControl


Oprogramowanie udostępnia funkcje służące do:
 • importu agencyjnych źródeł i zarządzania zleceniami do kontroli
 • przygotowania paczek pomiarowych na urządzenie mobilne
 • wektoryzacji danych do metody FOTO
 • wykonywania pomiaru na urządzeniach mobilnych
 • odbioru i akwizycji danych z urządzeń pomiarowych
 • wizualizacji i edycji pomiarów
 • przetworzenia wyników do formatów wymaganych przez ARiMR

TrackLab AreaControl został stworzony w celu zapewnienia kompleksowego pakietu Oprogramowania, bazującego na Instrukcji ARiMR (2009-2010), pozwalającego na automatyzację i usprawnienie prac przy kontrolach bez konieczności wykorzystywania szeregu zewnętrznych, dostarczanych przez odrębne firmy aplikacji (do wizualizacji, wektoryzacji, importu lub uzupełniania agencyjnych baz danych). Jednocześnie Oprogramowanie było zaprojektowane tak, by móc przechowywać większość raportów z kontroli w postaci elektronicznej.

W ramach systemu TrackLab oferowane są następujące aplikacje:
 • TrackLab Terminal - Oprogramowanie pomiarowe (terminal pomiarowy) na urządzenia mobilne (PDA/PocketPC), pozwalające na realizację pomiarów GPS w terenie, inwentaryzację i opisywanie działek, dodawanie zdjęć, edycję oraz weryfikację pozyskanych danych
 • TrackLab Manager - Oprogramowanie zarządzające, integrujące bazy przechowywujące informacje o zleceniach, producentach, przygotowujące i odbierające paczki pomiarowe z terminali pomiarowych, wizualizujące dane, pozwalające na wektoryzację danych do metody FOTO, import oraz eksport baz danych ARiMR
Użytkownik może też zakupić dodatkowe programy, uzupełniające bądź optymalizujące wybrane fragmenty prac przy kontrolach:
 • WMS Scanner - Oprogramowanie służące do przygotowania podkładów rastrowych z serwerów WMS.
 • Sketch Describer - narzędzie pomocnicze do ręcznego georeferowania szkiców ARiMR
 • Sketch AutoDescriber - narzędzie pomocnicze do automatycznego georeferowania szkiców ARiMR
 • AutoFoto Sketch Scanner - narzędzie pomocnicze do automatycznego katalogowania drukowanych szkiców ARiMR
 • MDB Analyzer - narzędzie pomocnicze, aplikacja diagnostyczna do analizy baz ARiMR
W ramach konkretnych aplikacji (PC/PDA) są także oferowane moduły, rozszerzające możliwości Systemu:
 • Moduł Importu Baz ARiMR - Moduł aplikacji TrackLab Manager, pozwalający na bezpośredni import danych z baz danych ARiMR (MDB) oraz powiązanie ich z dostarczonymi przez ARiMR podkładami XML (dzięki temu modułowi nie ma potrzeby zastosowania zewnętrznych aplikacji do tego celu)
 • Moduł Eksportu Baz ARiMR - Moduł aplikacji TrackLab Manager, pozwalający na eksport wyników kontroli w postaci baz danych MDB (dzięki temu modułowi nie ma potrzeby zastosowania zewnętrznych aplikacji do realizacji tego celu)
 • Moduł Protokołu i Raportowania - Moduł aplikacji TrackLab Manager, pozwalający na wypełnianie, wprowadzanie, obliczanie i edycję danych raportów kontroli ARiMR, m.in.:
  • Raportu kontroli (części opisowej)
  • Protokołu kontroli (wyniki kontroli DR)
  • Tabel kompensacji
  Moduł pozwala także na wydrukowanie protokołów, tabel, bez konieczności posiadania zewnętrznego oprogramowania typu Office. Obsługa arkuszy dla IT i FOTO.
  Moduł pozwala także na przygotowanie szkiców dla inspektorów terenowych oraz wydruk szkiców pokontrolnych, zgodnie z dostarczoną przez ARiMR instrukcją
 • Moduł Wektoryzacji - pozwalający na wykonanie robót dotyczących wektoryzacji danych do metody FOTO, w szczególności służący do przygotowywania podstawowych informacji dla inspektorów terenowych przeprowadzających metodę FOTO
 • Moduł Synchronizacji - pozwalający na zdalną (bezprzewodową) synchronizację danych protokołu przez sieć lokalną bądź internet. Niezbędny w grupowej pracy wielu stanowisk, w szczególności przy opracowaniu protokołu z kontroli
 • Moduł Serwerowy - moduł umożliwiający wraz z Modułem Synchronizacji na sprawniejsze zarządzanie danymi, w przypadku pracy wieloosobowej i wielostanowiskowej. Moduł pozwala na dystrybucję danych dotyczących zleceń i paczek w sieci (lokalnej lub przez internet), umożliwiając tym samym sprawniejszy i szybszy dostęp, niż w przypadku importu zleceń na każdej stacji z osobna. We współpracy z Modułem Wektoryzacji pozwala na znacznie przyspieszenie i usprawnienie procesu wektoryzacji, umożliwiając wektoryzowanie danych wielu stanowiskom naraz

W miarę dodawania kolejnych modułów system stawał się niezależnym pakietem Oprogramowania, który nie wymagał od Użytkowników zakupu drogiego oprogramowania do wektoryzacji lub zakupu oprogramowania do przetwarzania baz danych ARiMR. Ze wszystkimi modułami, System TrackLab AC jest spójnym, unikalnym i kompleksowym rozwiązaniem dla Wykonawców Kontroli powierzchniowych.

Zastosowanie


System jest zaprojektowany tak, aby był uniwersalny i znalazł zastosowanie w różnych dziedzinach, związanych z pomiarem i opracowaniem danych geodezyjnych.
Przewidziane pola eksploatacji obejmują:
 • wspomaganie całego procesu kontroli ARiMR (metodą IT bądź FOTO)
 • realizację pomiarów geodezyjnych przy pomocy odbiorników GPS
 • wektoryzację map/foto
 • inwentaryzację danych powierzchniowych
 • pozyskiwanie i analizę danych z zakresu GIS i GPS
 • konwersję i przygotowywanie podkładów rastrowych i wektorowych
 • nawigację GPS

Wykaz wybranych możliwości Systemu TrackLab AreaControlKonfiguracje


Oprogramowanie jest sprzedawane w następujących konfiguracjach:
 • min. 1 stacja zarządzająca Manager i min. 1 terminal pomiarowy na PDA - ze względu na to, iż 1 stacja zarządzająca może obsługiwać większą ilość terminali, nie ma potrzeby zakupu stacji Manager do każdego terminala pomiarowego
 • min. 1 stacja przetwarzająca MicroManager i min. 1 terminal pomiarowy na PDA - tańsze rozwiązanie, przydatne w przypadku posiadania ograniczonego budżetu i posiadania aplikacji Vertical lub Algeo, które będą realizować pozostałe etapy opracowania danych ARiMR

Pomoc i opieka serwisowaDomyślnie pakiet Oprogramowania zakupiony i wykorzystywany w danym roku jest objęty jest opieką serwisową w postaci:
 • bezpłatnego dostępu do portalu serwisowego, umożliwiającego zgłaszanie uwag, sugestii bądź ewentualnych błędów, przez cały czas trwania kontroli w danym roku
 • bezpłatnych aktualizacji licencji drogą elektroniczną poprzez portal serwisowy przez cały czas trwania kontroli w danym roku
 • pomocy technicznej - poprzez udostępnioną w portalu serwisowym dodatkową dokumentację
 • pomocy technicznej - poprzez pocztę elektroniczną
 • pomocy technicznej - poprzez telefon
Zastrzegamy sobie pierwszeństwo udzielania wsparcia serwisowego klientom, z którymi zawarliśmy umowy serwisowe. W przypadku braku zawarcia umowy serwisowej wsparcie będzie udzielane w ramach możliwości, lecz zastrzegamy sobie możliwość ograniczenia przyjmowanej ilości zgłoszeń.

Cena domyślnego pakietu Oprogramowania nie obejmuje szkolenia z obsługi.
Użytkownik musi je zorganizować we własnym zakresie (na podstawie dostarczonych instrukcji) bądź też zgłosić chęć udziału w szkoleniu (płatnym) w Zielonej Górze. Z uwagi na duży zakres prowadzonych obecnie prac, zorganizowanie przez SkyRaster szkolenia w miejscowości innej niż Zielona Góra nie jest przewidywane.

Klienci mogą zgłosić zapotrzebowanie na nowe funkcjonalności bądź wykonanie zmian w istniejących. W takim wypadku należy zgłosić specyfikację zlecenia i uzgodnić je z nami, w celu wykonania odpowiednich zmian. Koszt i czas rozwiązania jest zależny od charakterystyki żądanych zmian oraz czasu ich wykonania.

TrackLab umożliwia również realizację kontroli z wykorzystaniem danych uzyskanych z zewnętrznych aplikacji firm Algeo lub Vertical. Import obejmuje zarówno pliki tworzące paczki pomiarowe (wygenerowane przy pomocy aplikacji zewnętrznych wspomnianych firm), jak i zwektoryzowane dane FOTO pozyskane z aplikacji Verticala.

Ze względu na możliwość dostosowania Oprogramowania i pakietów serwisowych, ceny i finalne funkcjonalności Oprogramowania uzgadniane są indywidualnie z zainteresowanymi. Zapewniamy dobranie optymalnego pakietu narzędzi, pozwalającego na wykonanie kontroli w wybranym przez klienta zakresie.

Dla Klientów posiadających starsze wersje* TrackLaba przewidujemy atrakcyjne zniżki na nowe wersje (aktualizacje) Oprogramowania TrackLab AreaControl.

Oprogramowanie można zakupić w wersji wieloletniej, bądź też ekonomicznej - jednorocznej (przeznaczonej wyłącznie na dany rok kontroli, w tym przypadku na 2011r**). Ceny wersji ekonomicznej są uzgadniane indywidualnie.

* starsze wersje, tj. z 2009 roku, bądź z 2010 w innych konfiguracjach (np. tylko IT, bądź bez niektórych modułów). Oferta dostępna tylko dla klientów spełniających wymogi regulaminowe

** wersje terminowe są możliwe do użytkowania tylko w okresie trwania licencji - po tym czasie wygasają i bez dodatkowej płatnej aktualizacji na kolejny rok (bądź do wersji wieloletniej) nie ma możliwości dalszego używania Oprogramowania

© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.