• Aktualności • Zamów program • Oferta programów • Oferta sprzętu • Koszyk • Kontakt • Strona główna
Sonda Dynamiczna
Wersja 1.25 • Seria: Sonda Dynamiczna • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7/8
 
 


Program Sonda Dynamiczna jest aplikacją przeznaczoną do opracowywania kart sondowania gruntu na podstawie badań sondą dynamiczną, opracowaną przez SkyRaster we współpracy z Firmą GEOLAB zajmującą się dystrybucją profesjonalnych narzędzi pomiarowych dla geologii i drogownictwa.

Chcesz sprawdzić program w akcji? spróbuj bezpłatnej wersji demonstracyjnej programu - w najnowszej wersji!

Oprogramowanie pozwala użytkownikom zawodowo zajmującym się geotechniką i badaniami gruntu na błyskawiczne otrzymanie kart sondowania gruntu, zgodnych ze wskazaną normą. Program nie wymaga od użytkownika instalowania jakichkolwiek pakietów biurowych typu office. Jedną z cech oprogramowania SkyRaster jest właśnie duża niezależność od zewnętrznych aplikacji - wystarczy zainstalować program i można rozpocząć korzystanie z jego funkcji.

W SkyRaster jesteśmy zdania, iż pracownik powinien przede wszystkim skoncentrować się na optymalnej i wygodnej pracy. Tylko rozwiązanie dedykowane - dostosowane do konkretnego celu i potrzeb użytkownika pozwala na osiągnięcie optymalnej wydajności i zadowolenia z korzystania z programu.

W rezultacie zadowolony i wydajny użytkownik przy mniejszych nakładach energii jest w stanie zrobić więcej. Sprawdzony przez wielu użytkowników program z odpowiednim ułożeniem okien oraz intuicyjnym interfejsem sprawia, że wprowadzanie danych jest naturalną i lekką czynnością.

Czy można to powiedzieć o alternatywnych sposobach obliczeń - jak np. liczenie "na piechotę" (kalkulator) bądź arkusze w excelu? Pomimo, iż można znaleźć przedsiębiorstwa, w których obliczeń tego typu dokonuje się poprzez w/w sposoby, tylko od wyboru użytkownika (lub kierownika firmy) zależy czy opracowywanie obliczeń będzie przebiegać szybko i sprawnie przy pomocy dedykowanego programu, czy też będzie pozostawiać wiele do życzenia.


Sonda Dynamiczna  Główne okno programu (opis tekstowy)


Sonda Dynamiczna  Profil litologiczny gruntu


Sonda Dynamiczna  Dane w tabeli odczytów


Sonda Dynamiczna  Fragment karty sondowania

Wybrane możliwości:

 • możliwość wyboru różnych typów sond (DPL SD-10, DPM SD-30, DPH SD-50, DPSH_A SD-63.5, DPSH_B SD-63.5)
 • możliwość wyboru różnych norm obliczeniowych wraz z trybem restrykcyjnym oraz uproszczonym (weryfikacji zgodności z normą)
 • możliwość szybkiego wpisania danych z pomiaru (N10/N20) oraz szczegółowego opisu tekstowego arkusza
 • możliwość szybkiego zdefiniowania profilu gruntowego badanego dla badanego gruntu
 • rysowanie wykresu ilości uderzeń w postaci kolumnowej i/lub schodkowej
 • estetyczne i czytelny wskaźnik głębokości oraz poziomu wody
 • wyznaczanie odczytów z uwzględnieniem współczynnika korekcyjnego
 • obliczanie stopnia zagęszczenia gruntu (ID)
 • rysowanie wykresu stopnia zagęszczenia gruntu (ID)
 • wyznaczania wskaźnika zagęszczenia gruntu (IS)
 • wyznaczanie uśrednionego stopnia zagęszczenia gruntu dla danej warstwy (ID śr)
 • wyznaczanie uśrednionego wskaźnika zagęszczenia gruntu dla danej warstwy (IS śr)
 • możliwość zdefiniowania wyświetlanych kolumn w karcie sondowania
Możliwości integracji:

 • możliwość zamówienia modułu integrującego automatyczne odczytywanie danych z rejestratorów mobilnych pracujących w systemach Windows CE/Mobile lub Android
Zastosowania:

 • przyspieszanie badań geotechnicznych i geologicznych w zakresie oceny stanu o stopnia zagęszczenia gruntu
 • dokumentacja ekspertyz i badań jakości gruntu przy robotach ziemnych i geologicznych
 • optymalizacja pracy w zakładach wiertniczych i przedsiębiorstwach geologicznych
 • optymalizacja pracy w laboratoriach budowlanych/drogowych
Dostępne wersje dla systemów:

 • WINDOWS VISTA / 7 / 8
 • WINDOWS 9X / 2000 / NT / XP
Zgodność:

Zgodność ze sprzętem:

 • Sonda lekka typu DPL (SD-10)
 • Sonda średnia typu DPM (SD-30)
 • Sonda ciężka typu DPH (SD-50)
 • Sonda bardzo ciężka typu DPSH_A (SD-63.5)
 • Sonda bardzo ciężka typu DPSH_B (SD-63.5)
Zgodność z normami:

 • PN-B-04452
 • Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, cz. 2
 • PN-EN ISO 22476-2 / PN-EN 1997-2
 • wg parametrów zadanych przez użytkownika, wg wzoru: I[D]=A*log10(N)+B

Sonda Dynamiczna wersja BOX
Wersja 1.25 • Seria: Sonda Dynamiczna • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7/8
 
Cena: telefon • licencja wieloletnia • darmowe aktualizacje przez 1 rok użytkowania • wersja pudełkowa - dostawa pocztowa
 

Sonda Dynamiczna wersja elektr.
Wersja 1.25 • Seria: Sonda Dynamiczna • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7/8
 
Cena: 1099,00 PLN netto • licencja wieloletnia • darmowe aktualizacje przez 1 rok użytkowania • dostawa elektroniczna
 


© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.