• Aktualności • Zamów program • Oferta programów • Oferta sprzętu • Koszyk • Kontakt • Strona główna
Sketch Describer
Wersja 1.1 • Seria: TrackLab AreaControl • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
 


Aby móc sprawnie wykonywać prace geodezyjne w oparciu o dostarczone materiały, muszą one posiadać jednoznaczne określenie położenia w wybranym układzie współrzędnych. Określenie położenia (wraz z rozmiarem) jest określane mianem georeferencji.

Jednakże, geodeta nie zawsze może liczyć na wyczerpujące dane - i w pewnych momentach zdarzają się sytuacje, w których otrzymywane są pliki źródłowe bez georeferencji. Wówczas pojawia się problem z podładowaniem danych (map) do programów.

W takich momentach zazwyczaj użytkownik dokonuje ręcznej kalibracji, lecz co zrobić w wypadku posiadania dużej ilości (np. kilku czy nawet kilkudziesięciu tysięcy) plików?

Konieczne wtedy staje się opracowanie takiej procedury, aby pliki móc przekonwertować w najbardziej wydajny sposób.

Stąd też w takich wypadkach zazwyczaj wykorzystywane są narzędzia do tworzenia georeferencji. Sketch Describer jest właśnie takim narzędziem - aplikacją przeznaczoną do szybkiego georeferowania załączników graficznych (szkiców) źródłowych, otrzymanych przez wykonawcę kontroli z ARiMR.

Aplikacja jest dedykowana do georeferowania plików dla oprogramowania TrackLab, przy akwizycji współrzędnych w ramach układu PUWG1992. Jednakże aplikacja działa na tyle uniwersalnie, iż pozyskane współrzędne mogą być zapisane w dowolnym układzie współrzędnych - bowiem plik wynikowy z georefencjami jest zapisywany w uproszczonej postaci tekstowej, łatwej do konwersji na dowolny format georeferencji np. TFW.

Zasada działaniaAplikacja działa w kontrolowanym trybie wsadowym. Program umieszcza się w katalogu, w którym znajdują się szkice, bądź też w którym znajdują się podkatalogi ze szkicami. Po jego uruchomieniu następuje automatyczne zindeksowanie plików, określając na wstępie ich ilość.

Następnie podładowywany jest pierwszy szkic, a zakres widoku ustawiony jest w lewym górnym rogu ekranu. W tym rogu opisane są współrzędne lewego-górnego rogu mapy na szkicu (dla utrudnienia - mapa nie zajmuje obszaru całego obrazu - jest fragmentem arkusza szkicu). W tym momencie użytkownik rozpoczyna pracę, wpisując dwie pierwsze współrzędne, akceptując każdą klawiszem Enter.

Po wpisaniu drugiej współrzędnej aplikacja dokonuje automatycznego przełączenia widoku na prawy-dolny róg obrazu. Użytkownik w tym momencie wpisuje kolejne dwie współrzędne, akceptując je Enterem.
Po wprowadzeniu ostatniej współrzędnej i wciśnięciu przycisku Enter aplikacja automatycznie zapisze plik z georeferencją w formacie *.ref, obsługiwanym przez oprogramowanie TrackLab Manager.

Całość procesu akwizycji współrzędnych, w zależności od biegłości w korzystaniu z klawiatury, powinien zająć operatorowi ok. parunastu sekund (12-15s).

Jeśli chcesz wiedzieć ile czasu może zająć czas przetwarzania dużej ilości szkiców, skorzystaj z oferowanego przez nas kalkulatora.

W zależności od ustawień, natychmiast po zapisaniu georeferencji jest podładowywany następny obraz. Jest to zalecana, domyślna opcja ustawiona w programie. Przy wyłączonej opcji użytkownik może ewentualnie cofnąć się i zmienić współrzędne, po czym zapisać je przyciskiem Zapisz.


Sketch Describer  Główne okno programu, podczas opisywania drugiej pary współrzędnych

Aplikacja w pasku tytułowym informuje użytkownika o bieżącej nazwie przetwarzanego pliku. Jednocześnie w dolnym panelu wyświetlana jest ilość przetworzonych do tej pory plików. Użytkownik może też odpowiednimi przyciskami załadować poprzedni bądź następny obraz.

W przypadku gdy georeferencja dla szkicu została wcześniej wykonana, podładowane zostaną odpowiednie współrzędne i użytkownik nie będzie musiał ich wprowadzać ponownie - w ten sposób użytkownik może szybko przeglądać poprawność dokonanego georeferowania.

Wybrane możliwości:
  • dedykowany dla szkiców ARiMR w układzie 1992
  • możliwość szybkiego georeferowania współrzędnych szkiców
  • uniwersalny tekstowy zapis georeferencji
  • możliwość odczytania pliku georeferencji i szybkiej ręcznej weryfikacji poprawności georeferowania
  • możliwość zastosowania do pozyskania współrzędnych z innych układów

Zastosowania:
  • rekonstrukcja/odtworzenie georeferencji szkiców ARiMR, niezbędnych do wykorzystania szkiców w TrackLabie
  • weryfikacja poprawności wykonanej georeferencji
  • szybkie przeglądanie szkiców/obrazów

Sketch Describer
Wersja 1.1 • Seria: TrackLab AreaControl • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
Cena: 250,00 PLN netto • licencja wieloletnia • obsługuje zał±czniki graficzne ARiMR w formacie JPG
 © 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.