• Aktualności • Zamów program • Oferta programów • Oferta sprzętu • Koszyk • Kontakt • Strona główna
Sketch AutoDescriber
Wersja 1.1 • Seria: TrackLab AreaControl • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
 


Aby móc sprawnie wykonywać prace geodezyjne w oparciu o dostarczone materiały, muszą one posiadać jednoznaczne określenie położenia w wybranym układzie współrzędnych. Określenie położenia (wraz z rozmiarem) jest określane mianem georeferencji.

Jednakże, geodeta nie zawsze może liczyć na wyczerpujące dane - i w pewnych momentach zdarzają się sytuacje, w których otrzymywane są pliki źródłowe bez georeferencji. Wówczas pojawia się problem z załadowaniem danych (map) do programów.

W takich momentach zazwyczaj użytkownik dokonuje ręcznej kalibracji, lecz co zrobić w wypadku posiadania dużej ilości (np. kilku czy nawet kilkudziesięciu tysięcy) plików?

Konieczne wtedy staje się opracowanie takiej procedury, aby pliki móc przekonwertować w najbardziej wydajny sposób.

Stąd też w takich wypadkach zazwyczaj wykorzystywane są narzędzia do tworzenia georeferencji. Sketch AutoDescriber jest właśnie takim narzędziem - aplikacją przeznaczoną do błyskawicznego georeferowania załączników graficznych (szkiców) źródłowych, otrzymanych przez wykonawcę kontroli z ARiMR.

Aplikacja jest dedykowana do georeferowania plików dla oprogramowania TrackLab, przy akwizycji współrzędnych w ramach układu PUWG1992. Jednakże aplikacja działa na tyle uniwersalnie, iż pozyskane współrzędne mogą być zapisane w dowolnym układzie współrzędnych - bowiem plik wynikowy z georefencjami jest zapisywany w uproszczonej postaci tekstowej, łatwej do konwersji na dowolny format georeferencji np. TFW.

Zasada działaniaAplikacja działa w trybie wsadowym. Program umieszcza się w katalogu, w którym znajdują się szkice, bądź też w którym znajdują się podkatalogi ze szkicami. Po jego uruchomieniu następuje automatyczne zindeksowanie i przetwarzanie plików.

Zasada działania jest następująca: podładowywany jest pierwszy szkic, a zakres widoku ustawiony jest w lewym górnym rogu ekranu. W tym rogu opisane są współrzędne lewego-górnego rogu mapy na szkicu. W tym momencie wkracza automat i zamiast ręcznie wpisywać współrzędne, aplikacja analizuje obraz, dokonuje ekstrakcji i automatycznego rozpoznania par współrzędnych. W przypadku gdy obraz posiada kod paskowy, jest on również rozpoznawany i na jego podstawie ustalane są współrzędne.

W przypadku szkicu bez kodu paskowego, aplikacja analizuje cztery współrzędne w narożnikach szkicu. Fragmenty wyciętego obrazu są przedstawiane użytkownikowi, wraz z rozpoznanymi wartościami. Dzięki temu użytkownik może kontrolować bieżącą pracę programu.

W przypadku szkicu z kodem paskowym, aplikacja również wyświetla go w dolnej części okna i pokazuje rozpoznane wartości współrzędnych. Proces wycinania jest uruchamiany tuż po załadowaniu zdjęcia, stąd użytkownik nie musi akceptować bądź uruchamiać żadnej z procedur rozpoznawania ręcznie - wszystko jest dokonywane automatycznie.

Rozpoznane automatycznie współrzędne są zapisywane jako georeferencja szkicu do pliku w formacie *.ref, obsługiwanym przez oprogramowanie TrackLab Manager.

Całość procesu akwizycji współrzędnych, dla średniej jakości komputera powinna zająć chwilę - średni czas przetworzenia jednego szkicu wynosi ok. 3 sekund (maksymalnie 4-5 sekund dla większych szkiców bez kodu paskowego i 1-2 sekundy dla mniejszych szkiców z kodem paskowym).

Jeśli chcesz wiedzieć ile czasu może zająć czas przetwarzania dużej ilości szkiców, skorzystaj z oferowanego przez nas kalkulatora.

W przypadku gdy georeferowanie zostanie zakończone, aplikacja wyświetli odpowiedni komunikat po czym zakończy pracę. Jeśli użytkownik uruchomi program ponownie, aplikacja mając georefereowane szkice pozwoli na ich przeglądanie i ewentualne ręczne poprawienie danych. Użytkownik dysponuje w takim przypadku przyciskami do nawigacji pomiędzy zdjęciami.


Sketch AutoDescriber  Aplikacja podczas pracy

Aplikacja w pasku tytułowym informuje użytkownika o nazwie obecnie przetwarzanego pliku. Jednocześnie w dolnym panelu wyświetlana jest ilość przetworzonych do tej pory plików. Użytkownik może też odpowiednimi przyciskami załadować poprzedni bądź następny obraz.

Jak wspomniano - w przypadku gdy georeferencja dla szkicu została wcześniej wykonana, podładowane zostaną odpowiednie współrzędne i komputer nie będzie musiał ich przetwarzać ponownie - w ten sposób użytkownik może szybko przeglądać poprawność dokonanego georeferowania.

Wybrane możliwości:
 • dedykowany dla szkiców źródłowych (generowanych przez) ARiMR w układzie 1992
 • możliwość błyskawicznego georeferowania współrzędnych szkiców
 • obsługuje szkice bez kodu paskowego (duża rozdzielczość)
 • obsługuje szkice z kodem paskowym (średnia rozdzielczość)
 • uniwersalny tekstowy zapis georeferencji
 • możliwość odczytania pliku georeferencji i szybkiej ręcznej weryfikacji poprawności georeferowania
 • możliwość zastosowania w zakresie pozyskania współrzędnych z innych układów

Zastosowania:
 • przyspieszenie pracy:
  • redukcja w 100% obsługi personelu (pracownik nie musi ręcznie wpisywać bądź specjalnie kontrolować pracy programu),
  • redukcja o 83% roboczogodzin danego komputera (automatyczne przetwarzanie na komputerze trwa krócej, niż to samo przetwarzanie, przeprowadzane ręcznie przez pracownika)
 • rekonstrukcja/odtworzenie georeferencji szkiców ARiMR, niezbędnych do wykorzystania szkiców w TrackLabie
 • weryfikacja poprawności wykonanej georeferencji
 • szybkie przeglądanie szkiców/obrazów

Sketch AutoDescriber
Wersja 1.1 • Seria: TrackLab AreaControl • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
Cena: 1700,00 PLN netto • licencja wieloletnia • obsługuje zał±czniki graficzne ARiMR • automatyczne rozpoznanie obrazu
 © 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.