• Aktualności • Zamów program • Oferta programów • Oferta sprzętu • Koszyk • Kontakt • Strona główna
Młotek Schmidta N \EU PRO
Wersja 3.65 • Seria: Młotek Schmidta N • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
 


Program Młotek Schmidta jest aplikacją przeznaczoną do wykonywania obliczeń wytrzymałości betonu (żelbetu) na podstawie badań nieniszczących, przeprowadzonych przy pomocy młotka Schmidta typu N.
Liczby odbić uzyskane z pomiaru oraz pozostałe parametry badania (m.in. kąt pomiaru) wprowadza się do programu celem wyznaczenia wytrzymałości charakterystycznej (wytrzymałościowej) betonu. Wersja PRO posiada dodatkowe możliwości obliczeniowe i konfiguracyjne, m.in. możliwość pracy z dowolnymi krzywymi regresji.

Chcesz sprawdzić program w akcji? spróbuj bezpłatnej wersji demonstracyjnej programu

Oprogramowanie pozwala użytkownikom zawodowo zajmującym się badaniem wytrzymałości betonu na błyskawiczne otrzymanie wyników wytrzymałości, zgodnej ze wskazaną normą. Program nie wymaga od użytkownika instalowania jakichkolwiek pakietów biurowych typu office. Jedną z cech oprogramowania SkyRaster jest właśnie duża niezależność od zewnętrznych aplikacji - wystarczy zainstalować program i można rozpocząć korzystanie z jego funkcji.

Program Młotek Schmidta N \EU jest wynikiem wieloletniego rozwoju oprogramowania, począwszy od wersji DOSowej (rozwój począwszy od roku 1996), poprzez wersję windowsową z obsługą norm PN-B, do wersji, która umożliwia uruchomienie na najnowszym systemie Windows, i dokonywanie obliczeń również wg procedur opisanych w PN-EN. Program może być także uruchomiony na ultraprzenośnych komputerach UMPC.

W SkyRaster jesteśmy zdania, iż pracownik powinien przede wszystkim skoncentrować się na optymalnej i wygodnej pracy. Tylko rozwiązanie dedykowane - dostosowane do konkretnego celu i potrzeb użytkownika pozwala na osiągnięcie optymalnej wydajności i zadowolenia z korzystania z programu.
W rezultacie zadowolony i wydajny użytkownik przy mniejszych nakładach energii jest w stanie zrobić więcej. Sprawdzony przez wielu użytkowników program z odpowiednim ułożeniem okien oraz intuicyjnym interfejsem sprawia, że wprowadzanie danych jest naturalną i lekką czynnością.

Tak właśnie powinno być.

Czy można to powiedzieć o alternatywnych sposobach obliczeń - jak np. liczenie "na piechotę" (kalkulator) bądź arkusze w excelu? Pomimo, iż można znaleźć przedsiębiorstwa, w których obliczeń tego typu dokonuje się poprzez w/w sposoby, tylko od wyboru użytkownika (lub kierownika firmy) zależy czy opracowywanie obliczeń będzie przebiegać szybko i sprawnie, czy też będzie pozostawiać wiele do życzenia.

Dajemy użytkownikom wybór - dlatego też oprócz wygodnego rozwiązania, oprogramowanie jest wyposażone zarówno w obsługę starszych, jak i nowszych norm, oraz możliwość ustawiania szeregu parametrów wpływających na ostateczne wyniki obliczeń.

Program w obecnej wersji 3.10 \EU jest dostosowany zarówno do norm polskich (PN-B):
 • PN-88/B-06250
 • PN-74/B-06262
 • Instrukcja ITB 210
jak i unijnych (PN-EN):
 • PN-EN 206.1
 • PN-EN 12504.2
umożliwiając wykonanie skutecznych obliczeń w oparciu o wcześniejsze jak i obowiązujące normy.

Stąd też zastosowany w programie wygodny przełącznik pozwala szybko zmienić procedury obliczeniowe na zgodne z normami PN/B lub PN-EN. Aplikacja jest w stanie również ostrzec użytkownika w przypadku wyboru norm europejskich, gdy użytkownik nie wprowadził odczytów liczb odbić dla wymaganej przez normę unijną ilości punktów pomiarowych.

Aplikacja jest wyposażona w wygodny i intuicyjny interfejs, umożliwiający szybkie rozpoczęcie pracy z programem i uzyskanie wyników obliczeń w przeciągu kilku minut od momentu uruchomienia programu.

Wprowadzanie danych jest dostosowane do specyfikacji typowego odczytu z młotka - nie ma więc konieczności akceptowania bądź przesuwania kursorem na następną pozycję tabeli. Jest to dokonywane automatycznie. Użytkownik może w tym zakresie użyć wygodnych klawiszy numerycznych. Dzięki tej optymalizacji nawet proces ręcznego wprowadzania danych nie będzie uciążliwy dla operatora programu.

Pomiar młotkiem Schmidta może być wykonywany jedynie w paru ustalonych kierunkach. W zależności od kierunku musi zostać użyty odpowiedni znak (+/-) poprawki, której wartość również musi być odpowiednio wyliczona. Z tego względu osoba opracowująca orzeczenie musi zwracać na tę kwestię znaczną uwagę.

W przypadku oprogramowania Młotek Schmidta N, użytkownik nie musi zastanawiać się nad wartością i znakiem poprawki. Aby użytkownik nie musiał tej poprawki wprowadzać ręcznie, program Młotek Schmidta udostępnia możliwość jej automatycznego wyliczenia, na podstawie intuicyjnie wybieranego kąta.
Co to znaczy? Otóż kąt jest wyświetlany w postaci czytelnej ikonki, która wyraźnie obrazuje pozycję młotka. Użytkownik wiedząc o konkretnym położeniu młotka w czasie pomiaru może jednoznacznie i szybko ustalić odpowiedni kąt - dla jednego bądź wielu punktów pomiarowych.

Co istotniejsze, nie ma konieczności ręcznego wprowadzania wartości kąta dla każdego wiersza, ponieważ program umożliwia nadanie kąta w sposób zbiorczy. Wystarczy wskazać wiersz od którego nastąpi zmiana kąta i prawym przyciskiem myszy wywołać odpowiednie menu. Dzięki wspomnianym obrazowym ikonom użytkownik po prostu klika odpowiednią pozycję menu, dzięki czemu wartość jest automatycznie i błyskawicznie ustawiana.

W obecnej wersji odczyty mogą być również skalibrowane w oparciu o liczbę odbicia uzyskaną z kowadełka. Wartość ta również może być drukowana na arkuszu.


Młotek Schmidta N  Wygląd programu

Począwszy od wersji 3.11 EU użytkownik otrzymuje też możliwość zapisania tabeli oraz wyników do plików graficznych bądź skopiowania do schowka - np. w celu użycia w opracowaniach jako dodatkowego źródła danych (np. opracowania akademickie).

Program wyposażony jest również w moduł skalowania, dzięki czemu możliwe jest wyliczenie współczynnika hipotetycznego, a następnie użycie go w stosownych obliczeniach.


Młotek Schmidta N  Moduł skalowania

Odpowiednie orzeczenie może być wydrukowane i włączone do dokumentacji związanej z obiektem.


Młotek Schmidta N  Orzeczenie - dziennik pomiarów

Przykładowe orzeczenie dziennika pomiarów dla normy unijnej (format pdf, 32KB)


Możliwy jest również wydruk obu orzeczeń (poniżej arkusz wyznaczania parametru Ch /wskaźnika hipotetycznego/).


Młotek Schmidta N  Orzeczenie - wyznaczanie wsk. hipotetycznego

Przykładowe orzeczenie skalowania dla normy unijnej (format pdf, 22KB)


W najnowszej wersji dodaliśmy opcję archiwum, przedstawiającą listę zapisanych orzeczeń i umożliwiającą szybkie podładowanie archiwalnego orzeczenia. Dzięki temu numerowanie arkuszy stanie się jeszcze łatwiejsze, z uwagi na wyświetlanie kolejnych numerów orzeczeń na liście archiwum.Młotek Schmidta N  Opcja archiwum


Młotek Schmidta N  Działanie archiwum

Funkcjonalności wersji PROProgram w wersji PRO został wzbogacony o dodatkowe funkcjonalności, przydatne dla bardziej wymagających użytkowników:

Możliwość pracy z dowolnymi krzywymi regresjiProgram Młotek Schmidta N \EU PRO posiada elastyczny edytor krzywych regresji.


Młotek Schmidta N \EU PRO  Edytor krzywych regresji

Edytor pozwala na wprowadzenie dowolnej krzywej, określonej parametrami a, b, c (zgodnie z Instrukcją ITB). Krzywa regresji jest również wyświetlana w oknie edytora, umożliwiając tym samym weryfikację wprowadzonych parametrów.
Zbiór krzywych może być zapisany do osobnego pliku, jest też zapamiętywany i odtwarzany przy następnym uruchomieniu programu. Wygodne opcje pozwalają w łatwy sposób zarządzać i modyfikować wartości parametrów wprowadzonych krzywych, pozwalając tym samym dobrać ich optymalne wartości.

Dzięki edytorowi, użytkownik tylko jednokrotnie wprowadza parametry żądanej krzywej, która będzie mogła być użyta w obliczeniach.
W głównym oknie programu jest bowiem odpowiednie pole do wyboru, które pozwala w szybki sposób wybrać odpowiednią krzywą regresji do obliczeń.


Możliwość edycji współczynników obliczeniowychW nowej wersji, PRO, program w lepszy sposób pozwala na dobranie współczynników obliczeniowych, takich jak ct oraz cw. Program pozwala też dokonać obliczeń w trybie jak dla próbek typu 'walec' (obecnie obowiązuje 'kostka').

W odróżnieniu od programu Młotek Schmidta N \EU, w wersji PRO wartości współczynników są wyświetlane przed wykonaniem orzeczenia. Wersja PRO posiada także moduły edytora współczynnika ct oraz cw.

Edytor ustawień wsp. cw pozwala na dodanie nowych stanów wilgotności betonu oraz ustawienie innych wartości współczynników.

Dzięki temu użytkownik ma większy wpływ na wykonanie obliczeń wytrzymałości.

Z kolei edytor ustawień wsp. ct pozwala na zmianę standardowego sposobu wyliczenia parametru dotyczącego wieku betonu.

Dodatkową możliwością programu jest możliwość włączenia / wyłączenia interpolacji wartości współczynnika ct. We wcześniejszych wersjach programu interpolacja współczynnika ct była zawsze wykonywana, natomiast w wersji PRO użytkownik może zdecydować czy korzystać z tej opcji, czy nie.

Dzięki podręcznemu okienku testowania wartości, użytkownik wprowadza wiek betonu, po czym błyskawicznie otrzymuje wartość współczynnika. Pozwala to w szybki sposób na dobranie odpowiedniego zbioru wartości współczynników.

Podobnie jak w przypadku ustawień współczynnika ct, tak i tutaj jest możliwość zapisu do pliku dokonanego zbioru.


Nowe pole tekstoweW nowej wersji użytkownik może też zdecydować czy na arkuszu mają być drukowane współrzędne GPS miejsc wykonania badania, czy też nie.

W przypadku rezygnacji z pola GPS, użytkownik może wprowadzić opis zleceniodawcy badań.Możliwość wprowadzenia do 24 punktów pomiarowychWersja PRO dysponuje także możliwością wprowadzenia wyników liczb odbić do 24 punktów pomiarowych (standardowa wersja programu umożliwia wprowadzenia do 12 punktów).

Wprowadzenie większej ilości punktów pomiarowych wymusiło także zmianę w zakresie arkusza orzeczenia. Z tego względu w przypadku większej ilości punktów niż 12 - tabela na arkuszu jest odpowiednio zagęszczana.


Nowe opcje skalowania młotka SchmidtaZmiany w programie w zakresie wersji PRO sięgnęły także modułu skalowania młotka Schdmita. W programie możliwe jest teraz:
 • wyskalowanie młotka (określenie współczynnika hipotetycznego) wg dowolnie wybranej krzywej regresji (parametry można również na szybko wprowadzić ręcznie - bez wykorzystania edytora krzywych regresji),

 • dokonanie korekcji parametrów krzywej regresji z użyciem współczynnika Ch otrzymanego ze skalowania. W programie wówczas jako Ch przyjmuje się 1,00, Program potrafi również automatycznie zapisać krzywą po korekcji w bazie krzywych regresji - pozwalając wykorzystać nową krzywą w późniejszych obliczeniach,

 • wprowadzenie do 9 par odczytów (w standardowych wersjach: do 6 par)

Wprowadzone funkcjonalności pozwalają użytkownikom wersji PRO na większy wpływ na mechanizmy obliczeniowo-klasyfikacyjne, niż jest to możliwe w standardowej wersji programu. Z tego też względu nowe opcje znajdą zastosowanie w instytutach badawczych, bądź u producentów betonu, którzy potrzebują bardziej dostosowanych do bieżących warunków rozwiązań obliczeniowych.

Moduł współpracy z SilverSchmidtZ uwagi na konieczność zmian i dostosowania do innej, niż w typowych młotkach liczby odbić, program uległ rozszerzeniu, oferując tym samym dwa tryby pracy: STANDARD oraz SILVERSCHMIDT. Oczywiście dla każdego trybu wprowadzono możliwość pracy wg obydwu norm PN-B oraz PN-EN, zarówno dla kształtek typu kostka, jak i walec. W obecnej wersji program posiada obsługuje także nowe krzywe regresji, zgodne z młotkiem firmy Proceq.

Moduł współpracy z DigiSchmidtNajświeższe zmiany w programie (od wersji 3.60) to również możliwość współpracy z młotkiem DigiSchmidt firmy Proceq. Wprowadzone intuicyjne rozwiązanie pozwala znacznie ograniczyć czas pozyskania danych z młotka i skrócić czas wystawiania orzeczenia o wytrzymałości badanego betonu.
Moduł pozwala na szybki wybór danych w zakresie badanego obiektu, a także posiada możliwość elastycznego wyboru odczytów jakie będą uwzględnione w orzeczeniu (dla przypadku, w którym w danej serii znajduje się więcej odczytów niż wymagane w orzeczeniu).


Młotek Schmidta N \EU PRO  Moduł współpracy z DigiSchmidt

Dzięki modułom współpracy z młotkiem SilverSchmidt i DigiSchmidt możliwe jest zarówno szybsze opracowywanie orzeczeń (brak konieczności ręcznego wpisywania wyników), jak i możliwe jest opracowanie ich w bardziej elastyczny sposób, niż ten, który jest oferowany przez producenta razem ze sprzętem. Co ważniejsze, wszelkie obliczenia są wykonywane w oparciu o stosowane powszechnie normy, zarówno krajową jak i też unijną.

Wybrane możliwości:

 • możliwość pracy wg norm PN-B i PN-EN
 • wyliczanie wytrzymałości doraźnej i gwarantowanej
 • wyliczanie wsp. jednorodności i zmienności
 • ustalanie klasy rzeczywistej betonu i opisu jakości
 • automatyczne uwzględnianie poprawek kątowych
 • obliczanie odczytu średniego, odczytu średniego sprowadzonego oraz obliczanie błędów pozornych
 • obliczanie parametrów statystyki (SL , vL)
 • uwzględnienie poprawki na wiek betonu
 • uwzględnienie poprawki na wilgotność betonu
 • uwzględnienie poprawki na kształt próbki (dostosowane do kostek 15x15x15)
 • uwzględnienie wsp. hipotetycznego (ze skalowania)
 • możliwość skalowania młotka Schmidta
 • uwzględnienie kalibracji na kowadełku
 • możliwość obliczeń wytrzymałościowych dla dowolnych krzywych regresji
 • baza i edytor regresji
 • edytor współczynników ct oraz cw
 • możliwość wprowadzenia większej ilości punktów pomiarowych (do 24)
 • możliwość korekcji parametrów skalowania młotka Schmidta
 • tryb pracy standard (tabela odbić L) oraz SilverSchmidt (tabela odbić Q)
Możliwości integracji:

 • współpraca z cyfrowym młotkiem SilverSchmidt (USB) - automatyczne odczytywanie danych i przyspieszone wykonywanie orzeczeń o jakości betonu
 • współpraca z cyfrowym młotkiem DigiSchmidt (RS232/USB) - automatyczne odczytywanie danych i przyspieszone wykonywanie orzeczeń o jakości betonu
 • w cenie programu opcja zamówienia modułu do automatycznego odczytania liczb odbić z innego elektronicznego młotka Schmidta poprzez interfejs szeregowy bądź USB
Zastosowania:

 • przyspieszanie badań nieniszczących istniejących elementów betonowych (np. podpór mostów)
 • przyspieszanie badań nieniszczących bieżącej produkcji elementów żelbetowych lub betonowych (prefabrykaty)
 • ustalanie klasy wytrzymałościowej betonu lub żelbetu
 • możliwość doboru optymalnych parametrów krzywej regresji
 • dokumentacja ekspertyz i badań jakości betonu (żelbetu)
 • optymalizacja pracy w laboratoriach budowlano-drogowych
Dostępne wersje dla systemów:

 • WINDOWS VISTA / 7
 • WINDOWS 9X / 2000 / NT / XP
Zgodność z normami:

 • PN-88/B-06250 "Beton zwykły" (PN-B-06250: 1988),
 • PN-74/B-06262 "Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N" (PN-B-06262: 1974),
 • Instrukcja ITB 210 - Instrukcja stosowania młotka Schmidta do nieniszczącej kontroli jakości betonu - nr. 210/1977, ITB Warszawa,
 • PN-EN 206.1 "BETON. Część I: Wymagania"
 • PN-EN 12504.2 "Badania betonu w konstrukcjach Cz.II Badania nieniszczące.",

Młotek Schmidta N \EU PRO Wersja BOX
Wersja 3.65 • Seria: Młotek Schmidta N • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
Cena: 1399,00 PLN netto • licencja wieloletnia • darmowe aktualizacje przez 1 rok użytkowania • wersja pudełkowa - dostawa pocztowa
 

Młotek Schmidta N \EU PRO Wersja elektr.
Wersja 3.65 • Seria: Młotek Schmidta N • Systemy: Windows 98/XP/V/7/8
 
Cena: 999,00 PLN netto • licencja wieloletnia • darmowe aktualizacje przez 1 rok użytkowania • dostawa elektroniczna
 


© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.