• Aktualności • Zamów program • Oferta programów • Oferta sprzętu • Koszyk • Kontakt • Strona główna
MDB Analyzer
Wersja 1.0 • Seria: TrackLab AreaControl • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
 


Istotną sprawą, zapewniającą użyteczność oprogramowania bazodanowego jest możliwość wyeksportowania danych do formatu, dzięki któremu mogą być odczytywane w innych aplikacjach. W przypadku kontroli terenowych i FOTO dużą rolę odgrywa format MDB, który jest wykorzystywany do przechowywania źródłowych i wynikowych danych.

Aby system geoinformatyczny, wykorzystywany przez Wykonawcę kontroli, był przydatny do tego zadania, musi dysponować obsługą wspomnianego formatu MDB. Obsługa musi umożliwiać zarówno wczytywanie baz z ARiMR jak i ich późniejsze zapisanie.

W przypadku gdy Wykonawca kontroli potrzebuje dodatkowych narzędzi do analizy baz danych ARiMR (MDB), ma do dyspozycji narzędzie bazodanowe - MS Access. Jednakże program ten nie pozwala wizualizować wyniku w formie drzewiastej i uwzględniać specyfiki formatu ARiMR. MDB Analyzer rozwiązuje ten problem i użytkownik nie musi zastanawiać się jakie pola odpowiadają kolejnym wierszom w tabeli MS Access, z uwagi na automatyczne wyświetlenie bazy danych w czytelnym formacie hierarchicznym. Sposób analizy wynika ze wskazanego programowi pliku specyfikacji pól, dostarczonym przez ARiMR dla realizowanej kontroli.

Z tego też względu stworzyliśmy miniaplikację MDB Analyzer pozwalającą w prosty sposób przeanalizować zawartość bazy danych MDB pod kątem występujących w pliku danych.


MDB Analyzer  Główne okno programu

Zasada działaniaProgram MDB Analyzer potrzebuje do działania dwóch plików:
  • pliku z bazą MDB
  • pliku z definicjami pól w bazie danych
Na podstawie tych danych program dokonuje analizy struktury danych i przedstawia ją w postaci obiektowej (drzewiastej), wraz z napotkanymi problemami (np. brakiem wypełnionych pól oznaczanych w definicji jako wymagane). Dzięki tej funkcjonalności użytkownik będzie wiedział, czy podczas wypełniania danych przez operatorów jakaś informacja nie została pominięta.

Aplikacja jest podzielona na dwa okna - w pierwszym prezentowana jest pokolorowana drzewiasta struktura (kolor czerwony - obiekty, które powinny być, a nie ma ich w pliku, oraz kolor niebieski - obiekty, który powinny być i znajdują się w pliku, kolor czarny - obiekty obligatoryjne). W drugim oknie natomiast są wylistowane błędy, jakie rozpoznała aplikacja. Aplikacja analizuje również kwestie poprawności wybranych typów danych.

Dzięki aplikacji operator może w szybki sposób zweryfikować, który pakiet danych powoduje problemy w eksporcie danych do ARiMR - jednocześnie drzewiasta struktura z możliwością zwijania/rozwijania elementów listy jest o wiele czytelniejsza niż podgląd danych w aplikacji MS Access.

Z tego względu MDB Analyzer był aktywnie wykorzystywany przez Klientów korzystających z TrackLaba w roku 2010. Polecamy zakup tego narzędzia jako nieodzownego elementu pracy Wykonawcy kontroli ARiMR.

TrackLab MDB Analyzer
Wersja 1.0 • Seria: TrackLab AreaControl • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
Cena: 500,00 PLN netto • licencja wieloletnia • obsługuje bazy danych ARiMR • wizualizacja struktury bazy • weryfikacja pól ze specyfikacj±
 © 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.