• Aktualności • Zamów program • Oferta programów • Oferta sprzętu • Koszyk • Kontakt • Strona główna
Labor Tech 3
Wersja 1.73 • Seria: Labor Tech 3 • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
 


Program Labor Tech 3 jest aplikacją przeznaczoną do wykonywania orzeczeń o jakości kruszyw na podstawie badań laboratoryjnych.

Chcesz sprawdzić program w akcji? spróbuj bezpłatnej wersji demonstracyjnej programu

Oprogramowanie pozwala użytkownikom zawodowo zajmującym się badaniami kruszyw na błyskawiczne otrzymanie wyników analizy kruszyw, zgodnej ze wskazaną normą. Program nie wymaga od użytkownika instalowania jakichkolwiek pakietów biurowych typu office. Jedną z cech oprogramowania SkyRaster jest właśnie duża niezależność od zewnętrznych aplikacji - wystarczy zainstalować program i można rozpocząć korzystanie z jego funkcji.

W SkyRaster jesteśmy zdania, iż pracownik powinien przede wszystkim skoncentrować się na optymalnej i wygodnej pracy. Tylko rozwiązanie dedykowane - dostosowane do konkretnego celu i potrzeb użytkownika pozwala na osiągnięcie optymalnej wydajności i zadowolenia z korzystania z programu.
W rezultacie zadowolony i wydajny użytkownik przy mniejszych nakładach energii jest w stanie zrobić więcej. Sprawdzony przez wielu użytkowników program z odpowiednim ułożeniem okien oraz intuicyjnym interfejsem sprawia, że wprowadzanie danych jest naturalną i lekką czynnością.

Czy można to powiedzieć o alternatywnych sposobach obliczeń - jak np. liczenie "na piechotę" (kalkulator) bądź arkusze w excelu? Pomimo, iż można znaleźć przedsiębiorstwa, w których obliczeń tego typu dokonuje się poprzez w/w sposoby, tylko od wyboru użytkownika (lub kierownika firmy) zależy czy opracowywanie obliczeń będzie przebiegać szybko i sprawnie przy pomocy dedykowanego programu, czy też będzie pozostawiać wiele do życzenia.


Labor Tech 3  Podstawowe okno programu


Program Labor Tech 3 to jeden z najbardziej wszechstronnych i rozbudowanych programów do badań laboratoryjnych, jakie możemy Państwu zaoferować.
Program Labor Tech 3 powstał na bazie doświadczenia zdobytego w wyniku wieloletniego rozwoju programu Labor Tech 2 (stworzonego przez nas w 2001r) (do analizy sitowej gruntu).

Pierwotnie, aplikacja do kruszyw miała być rozwinięciem i modernizacją aplikacji Labor Tech 2. Jednakże po dłuższej analizie postanowiliśmy stworzyć program od podstaw, z bardziej zoptymalizowanym kodem źródłowym oraz większą intuicyjnością. Program powstawał w ścisłej konsultacji z Laboratorium Drogowym GDDKiA w Krakowie oraz ekspertem d/s technologii drogowych w Zielonej Górze. W wyniku intensywnych prac powstał intuicyjny program, pozwalający na bardzo szeroki zakres wykorzystania. Jednocześnie aplikacja była też wzorowana na aplikacji Labor Tech 2 pod kątem interfejsu, aby użytkownicy starszego programu mogli szybko i sprawnie rozpocząć korzystanie z nowego programu.

Przeznaczenie programuSeria programów Labor Tech 3 jest projektowana pod kątem wykorzystania w szeroko pojętej analizie kruszyw (kruszyw do podbudów, do betonu..itd). Program jest zgodny z normami PN-S-06102:97 oraz PN-EN ISO 13043:2004. Program w zakresie starszej normy PN pozwala zarówno na wykorzystanie w celu badań gruntu dla podbudów, jak i uniwersalnie (np. do badań betonu).

Jednakże podczas badań kruszyw, nie stosuje się wyłączenie analizy sitowej - wśród pozostałych metod można również wymienić m.in. badania ścieralności, nośności, nasiąkliwości, mrozoodporności. Wyniki tych badań często opracowuje się w postaci dokumentu typu Word w pakiecie biurowym, następnie są one drukowane i zestawiane z wydrukami z programów do analiz sitowych.

O ile łatwiej i szybciej można by wykonać pracę, gdyby można było wszystkie wyniki wpisać i wydrukować w jednym programie?

Taka myśl może pojawić się wielu użytkownikom i laborantom, wykonujących badania. Oczywiście jest to wyzwanie, wymagające uwzględnienia wielu dodatkowych parametrów. Wyzwanie to podjęliśmy - w wyniku powstały dwa niezależne programy - Labor Tech 3 do analiz kruszyw, oraz Labor Tech 2 PRO do analiz gruntów. Ponieważ programy mają cechę wspólną - uwzględnienie kwestii analiz sitowych - również pliki z zapisanymi zestawami sit mogą być odczytywane przez obie aplikacje.

Kolejną cechą wspólną tej klasy programów jest ich wszechstronność - możliwość zdefiniowania i opisania wyników dowolnych badań oraz wydrukowania ich łącznie z wynikami analizy sitowej.
Kolorystyka arkusza oraz wykresu może być zmieniana - program posiada bogate opcje konfiguracji, zatem użytkownik może dostosować wydruk do stylu, jaki mu pasuje.

Program oferuje możliwość błyskawicznego wyboru typu karty badań (zestawu badań), jakie mają być wykonane oraz wydrukowanie wyników na arkuszu. Mogą to być badania wg określonych norm, bądź też precyzyjnie zdefiniowane badania SST. Program posiada wbudowany edytor wymagań, pozwalający na wygodne zdefiniowanie badanych cech.

Dla każdej cechy użytkownik może wprowadzić zakres, jaki zgodnie z daną wytyczną ma przyjmować wartość liczbowa uzyskana z badania. Dzięki temu aplikacja będzie w stanie sprawdzić czy dana cecha mieści się w normie.


Wprowadzanie wyników badań jest dokonywane w sposób szybki i intuicyjny. W zakładce CECHY, wpisuje się wyniki badań w określone pola. Pomimo, iż wyniki badań są generalnie wpisywane jako liczby, aplikacja pozwoli również na wpisanie tekstu (wówczas nie będzie on brany pod uwagę podczas weryfikacji zgodności z wymaganym zakresem). Dzięki temu będzie można wpisać także wyniki jakościowe, których nie podaje się liczbowo.

Część z cech, które bezpośrednio wynikają z analizy sitowej, jest przeliczana i automatycznie wstawiana do arkusza cech. Dzięki temu użytkownik nie musi przepisywać tych wyników z orzeczenia z wykresem.

Wyniki uzyskane z przesiewania wpisuje się w wygodnej tabelce. Tabela zawiera wiersze dla poszczególnych sit. Zestawy tych sit są definiowane jednorazowo, pamiętane pod określonymi nazwami, z możliwością zdefiniowania do 5 zestawów szybkiego wyboru.

Przycisk F2 wywołuje ekran, pozwalający na błyskawiczny wybór zestawu sit. Każdy z zestawów może być też osobno zapisany jako plik i przywołany później.
Każdy z zestawów można również poddać edycji, nawet, gdy część danych z przesiewania została już wprowadzona.

Aplikacja posiada szerokie możliwości opisania pochodzenia próbki, także informacji geograficznych (współrzędne WGS/GPS miejsca pobrania).

Tryby pracyAplikacja w obecnej wersji oferuje aż 4 tryby pracy:
 • tryb PN dla podbudów (wg PN-S-06102:97)
 • tryb PN-EN / ISO dla podbudów (wg PN-EN 933-1)
 • tryb uniwersalny PN
 • tryb uniwersalny PN-EN / ISO (wg PN-EN ISO 13043:2004)
Również w zakresie sit, można wybrać zarówno zestawy obejmujące rozmiary oczek sit wg norm krajowych PN, jak i unijnych ISO. Możliwe jest również tworzenie własnych zestawów sit, opartych o wybrane normy.
Aplikacja posiada domyślnie wbudowane zarówno zestawy PN, jak i PN-EN (obejmujące zestawy podstawowe + nr 1 i 2).


Wykres uziarnienia i klasyfikacja kruszywaAplikacja rysuje wykres uziarnienia kruszywa. W trybie PN-S-06102:97 (dla podbudów), aplikacja domyślnie obsługuje także rysowanie istotnych krzywych granicznych oraz pola dobrego uziarnienia.


Labor Tech 3  Wykres uziarnienia kruszywa z krzywymi dla podbudowy zasadniczej oraz polem dobrego uziarnienia

W trybie uniwersalnym pracy programu dla PN lub ISO, aplikacja pozwala na zdefiniowanie i wyświetlenie do 8 krzywych granicznych (wzorcowych) naraz. Krzywe są również zaznaczone wyraźnie na legendzie tak, aby wydruk był jasny dla czytelnika i obrazował mu w jakich granicach mieszczą się parametry uziarnienia badanego kruszywa.


Labor Tech 3  Wykres uziarnienia kruszywa, wraz z krzywymi granicznymi zdefiniowanymi przez użytkownika

Dodatkowo w trybie PN-EN (13043:2004), następuje automatyczna klasyfikacja kruszywa: określenie klasy kruszywa (grube/drobne/o ciągłym uziarnieniu) oraz odpowiedni dobór kategorii G (G[F], G[C], G[A]).
Wyniki podawane są na arkuszu, zawierającym wykres, w sekcji analizy wykresu.


Styl krzywej uziarnienia może być dowolnie modyfikowany, a użytkownik może swobodnie wybrać sposób jej wyświetlania. Edycji można poddać zarówno kolor krzywej, jej grubość, jak i figurę punktów jej wielkość i kolory.
Począwszy od wersji 1.60 i wprowadzenia trybu PN-EN 933-1, możliwe jest wykonywanie orzeczeń dla podbudów w oparciu o normę unijną.


Labor Tech 3  Wykres uziarnienia kruszywa w trybie PN-EN 933-1, pozwalający w szybki sposób zweryfikować przydatność badanego kruszywa do stosowania w odpowiedniej warstwie podbudowy, wg norm unijnych

Wbudowany edytor krzywych granicznych pozwala również zmodyfikować standardowe wartości parametrów krzywych (także SDV).
W przypadku trybu PN-EN 933-1 użytkownik może wybrać odpowiedni zbiór krzywych, jaki zostanie zaprezentowany na wykresie.
Nowością w programie (od wersji 1.60) jest również możliwość wyliczenia wsp. różnoziarnistości.ZestawieniaMożliwości programu w zakresie analizy sitowej nie kończą się na możliwości wydrukowania pojedynczego wykresu. Aplikacja udostępnia możliwość jednoczesnego porównania do 10 krzywych uziarnienia na jednym wykresie. Porównanie jest dokonywane poprzez wskazanie żądanych plików z zapisanymi uziarnieniami. Dzięki temu, nie dość, że nie trzeba tych danych wprowadzać ponownie, użytkownik może w bardzo sprawny sposób porównywać różne próbki gruntu.


Labor Tech 3  Wykres uziarnienia kruszywa, przedstawiający zestawienie 2 krzywych uziarnienia

Udostępniając możliwość zapisania wykresu jako bitmapy lub orzeczenia w formie PDF, aplikacja umożliwia również sprawne wykorzystanie wykresu w zewnętrznych opracowaniach lub na stronach internetowych.

PodsumowanieZastosowane w programie funkcjonalności pozwalają w pełni wykorzystać zalety informatyzacji w laboratorium lub w zakładach badawczo-produkcyjnych. Intuicyjny projekt interfejsu pozwala na szybkie rozpoczęcie pracy z programem i sprawny wydruk orzeczeń. Szerokie możliwości sprawiają, iż Labor Tech 3, podobnie jak jego odpowiednik Labor Tech 2 PRO jest bardzo popularny wśród Klientów wybierających rozwiązania informatyczne SkyRaster.

Przykładowe orzeczeniaOrzeczenie o jakości kruszywa w postaci PDF

Zestawienie krzywych uziarnienia kruszywa w postaci PDF


Wybrane możliwości:

 • dokonywanie obliczeń analizy sitowej kruszyw gruntu wraz z wydrukiem wykresu analizy sitowej
 • 5 predefiniowanych zestawów sit oraz możliwość ich szybkiego wyboru
 • edytor wymagań - możliwość zdefiniowania własnych zestawów wymagań
 • wpisywanie wyników badań kruszyw wg wybranej normy
 • bogate możliwości konfiguracji wyglądu arkusza
 • możliwość zestawiania wielu krzywych uziarnienia
 • możliwość porównywania pomiaru z krzywą wzorcową
Możliwości integracji:

 • możliwość współpracy z cyfrowymi wagami elektronicznymi Sartorius, Radwag, Mettler-Toledo (przy zakupie modułu komunikacyjnego COM)
 • możliwość zamówienia (zakupienia) modułu do automatycznego odczytywania naważek z wag elektronicznych poprzez interfejs szeregowy bądź USB, łącznie z odpowiednim przewodem lub konwerterem
Dostępne moduły:

Dostępne moduły, do odpłatnego zamówienia, rozszerzające standardowe możliwości programu Labor Tech 3:
 • moduł komunikacyjny/COM - pozwala na zautomatyzowanie procesu pozyskania danych poprzez współpracę z wagami elektronicznymi przez interfejs RS232.

  Dzięki temu modułowi Labor Tech 3 będzie potrafił odczytywać dane bezpośrednio z wag elektronicznych.

Zastosowania:

 • przyspieszanie badań laboratoryjnych kruszywa w zakresie analizy sitowej gruntu
 • przyspieszanie opracowania badań laboratoryjnych w zakresie przygotowywania orzeczeń o jakości kruszywa
 • dokumentacja ekspertyz i badań jakości kruszyw przy robotach ziemnych
 • badanie jakości kruszyw stosownych do produkcji betonu
 • optymalizacja pracy w laboratoriach budowlano-drogowych
 • zwiększenie poziomu innowacyjności w przedsiębiorstwie (przy zastosowaniu zautomatyzowanych metod współpracy z wagami - moduł COM)
Dostępne wersje dla systemów:

 • WINDOWS VISTA / 7
 • WINDOWS 9X / 2000 / NT / XP
Zgodność z normami:

 • PN-S-06102:97
 • PN-EN ISO 13043:2004
 • PN-EN ISO 13242+A1
 • PN-EN ISO 933-1
 • inne - w zależności od konfiguracji zestawów wymagań oraz krzywych granicznych

Moduł LOGO dla LT3
Wersja 1.54 • Seria: Labor Tech 3 • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
Cena: 200,00 PLN netto • moduł drukowania logotypu i danych firmy użytkownika w orzeczeniach, moduł dla wielu stanowisk LT3
 

Moduł COM dla LT3
Wersja 1.54 • Seria: Labor Tech 3 • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
Cena: 200,00 PLN netto • moduł komunikacyjny do automatyki pozyskania danych z wag elektronicznych
 

Labor Tech 3 wersja BOX
Wersja 1.73 • Seria: Labor Tech 3 • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
Cena: 1399,00 PLN netto • licencja wieloletnia • darmowe aktualizacje przez 1 rok użytkowania • wersja pudełkowa - dostawa pocztowa
 

Labor Tech 3 wersja elektr.
Wersja 1.73 • Seria: Labor Tech 3 • Systemy: Windows 98/XP/V/7/8
 
Cena: 799,00 PLN netto • licencja wieloletnia • darmowe aktualizacje przez 1 rok użytkowania • dostawa elektroniczna
 © 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.