• Aktualności • Zamów program • Oferta programów • Oferta sprzętu • Koszyk • Kontakt • Strona główna
Labor Tech 1
Wersja 2.35 • Seria: Labor Tech 1 • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
 


Program Labor Tech 1 jest aplikacją przeznaczoną do wykonywania obliczeń oznaczania wilgotności optymalnej gruntu budowlanego oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu wg met. Proctora

Chcesz sprawdzić program w akcji? spróbuj bezpłatnej wersji demonstracyjnej programu

Oprogramowanie pozwala użytkownikom zawodowo zajmującym się geotechniką i badaniami gruntu na błyskawiczne otrzymanie wyników stanu gruntu, zgodnych ze wskazaną normą. Program nie wymaga od użytkownika instalowania jakichkolwiek pakietów biurowych typu office. Jedną z cech oprogramowania SkyRaster jest właśnie duża niezależność od zewnętrznych aplikacji - wystarczy zainstalować program i można rozpocząć korzystanie z jego funkcji.

W SkyRaster jesteśmy zdania, iż pracownik powinien przede wszystkim skoncentrować się na optymalnej i wygodnej pracy. Tylko rozwiązanie dedykowane - dostosowane do konkretnego celu i potrzeb użytkownika pozwala na osiągnięcie optymalnej wydajności i zadowolenia z korzystania z programu.
W rezultacie zadowolony i wydajny użytkownik przy mniejszych nakładach energii jest w stanie zrobić więcej. Sprawdzony przez wielu użytkowników program z odpowiednim ułożeniem okien oraz intuicyjnym interfejsem sprawia, że wprowadzanie danych jest naturalną i lekką czynnością.

Czy można to powiedzieć o alternatywnych sposobach obliczeń - jak np. liczenie "na piechotę" (kalkulator) bądź arkusze w excelu? Pomimo, iż można znaleźć przedsiębiorstwa, w których obliczeń tego typu dokonuje się poprzez w/w sposoby, tylko od wyboru użytkownika (lub kierownika firmy) zależy czy opracowywanie obliczeń będzie przebiegać szybko i sprawnie przy pomocy dedykowanego programu, czy też będzie pozostawiać wiele do życzenia.


Labor Tech 1  Program w trybie orzeczeń wilgotności optymalnej

Program przeznaczony jest do badań gruntu met. Proctora wg obowiązujących norm. Aplikacja jest wyposażona w dwa niezależne moduły:
 • moduł oznaczania wilgotności optymalnej gruntu budowlanego (drogowego) wg met. PROCTORA, do wyznaczania Wopt i ρdmax
 • moduł oznaczania wskaźnika zagęszczenia gruntu wg met. PROCTORA na etapie robót ziemnych w drogownictwie, przekopach ulic, itp., przygotowania podłoża pod budowę, do wyznaczania "Is".
Moduły te są pogrupowane w intuicyjnych zakładkach, pozwalających na szybkie dokonanie obliczeń w odpowiednim zakresie.

Oznaczanie wilgotności optymalnej gruntuAplikacja posiada standaryzowany panel do wprowadzania danych - tabelę na odczyty, dokonane podczas procesu pomiaru. Struktura wprowadzania danych jest tak zbudowana, by umożliwić szybkie wprowadzanie danych dotyczących poszczególnych próbek (wpisywanie w kolumnach).
Oprócz tego użytkownik może ustawić pozostałe parametry, uwzględniane w obliczeniach, tj. rozmiar cylindra (mały= fi 6mm, duży= fi 10mm oraz inny rozmiar Vi) oraz współczynniki korekcyjne: x oraz ρs.

Po wpisaniu w/w danych i wciśnięciu jednego przycisku, aplikacja dokonuje interpolacji i oznaczenia optymalnego poziomu wilgotności gruntu.

Wyniki oznaczania wilgotności optymalnej przedstawiane są na czytelnym wydruku, zawierającym:
 • wszystkie wpisane wartości z ważeń gruntu
 • cząstkowe wartości wilgotności, W, dla każdej z próbek
 • cząstkowe wartości wynikłe z oznaczenia gęstości pozornej szkieletu gruntowego, ρ, ρd
 • wyniki badań laboratoryjnych przed korektą, tj. wilgotność optymalną oraz maksymalną gęstość szkieletu gruntowego bez uwzględnienia współczynników korekcyjnych
 • wyniki badań laboratoryjnych po korekcie, tj. wilgotność optymalną oraz maksymalną gęstość szkieletu gruntowego z uwzględnieniem współczynników korekcyjnych, wraz z wypisaniem ich wartości


 • wykres wilgotności optymalnej, zawierający krzywą powstałą w wyniku interpolacji, ze wskazaniem punktu wilgotności optymalnej

Interpolacja może być dokonana z użyciem jednej z wybranych metod:
 • interpolacja wielomianowa
 • interpolacja krzywymi sklejanymi (alternatywna metoda interpolacji)
Dzięki wprowadzeniu możliwości wyboru alternatywnej metody interpolacji wprowadzonej począwszy od wersji 2.35, zredukowano tym samym problemy w przypadkach, gdy interpolacja wielomianowa nie dawała satysfakcjonujących rezultatów.Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Labor Tech 1  Program w trybie orzeczeń wskaźnika zagęszczenia

Podobnie jak w przypadku modułu wilgotności optymalnej, również w przypadku modułu wskaźnika zagęszczenia, aplikacja oferuje standaryzowaną tabelę, umożliwiającą sprawne wprowadzenie danych z pomiaru.
Wśród podawanych danych warto także zaznaczyć:
 • możliwość podania lokalizacji pobrania próbki (kilometraż)
 • możliwość ustalenia poziomu wymaganego wskaźnika zagęszczenia - aplikacja dokona weryfikacji wskaźnika otrzymanego z obliczeń i wypisze stosowną klasyfikację (spełnia / nie spełnia)
 • maksymalną gęstość szkieletu gruntowego - tę wartość można pobrać także automatycznie, z modułu wilgotności optymalnej - jeśli dane dla oznaczania wilgotności optymalnej zostały wprowadzone
 • możliwość określenia dodatkowego opisu tekstowego pochodzenia gruntu dla dowolnej z parowniczek, wraz z ustaleniem jej numeracji. Wprowadzone w ten sposób dane będą drukowane na drugim formularzu, umożliwiając tym samym sprawne odszukanie i lokalizację, skąd pobrana została dana próbka gruntu

Po wpisaniu w/w danych i wciśnięciu jednego przycisku, aplikacja dokona oznaczenia wskaźnika zagęszczenia oraz oceni stan zagęszczenia gruntu.

Wyniki oznaczania wskaźnika zagęszczenia przedstawiane są na czytelnym wydruku, zawierającym:
 • wszystkie wpisane wartości z ważeń gruntu
 • lokalizację punktu - kilometraż
 • cząstkowe wartości wilgotności, W, dla każdej z próbek
 • cząstkowe wartości wynikłe z oznaczenia gęstości pozornej naturalnej gruntu, ρ, ρd nat.
 • wartość wskaźnika zagęszczenia gruntu w punktach pobrania odcinka robót - rzeczywisty Is oraz wymagany Is
 • stan zagęszczenia gruntu - zagęszczony czy nie zagęszczony
 • opcjonalne uwagi
 • arkusz - identyfikator punktów pomiarowych, wspomniane wcześniej zestawienie, z wypisanymi dokładnymi informacjami, dotyczącymi pochodzenia wpisanych próbek.

  Arkusz identyfikatora jest opcjonalny - nie będzie drukowany, jeśli dane dotyczące opisu parowniczek nie zostaną wprowadzone.

  Arkusz może być także wydrukowany oddzielnie, niezależnie od wyników oznaczania wskaźnika zagęszczenia gruntu.

Wybrane możliwości:

 • możliwość przeprowadzenia obliczeń wilgotności optymalnej
 • wyznaczanie wilgotności optymalnej i max. szkieletu gruntowego
 • wybór spośród dwóch metod interpolacji wilgotności optymalnej
 • możliwość przeprowadzenia obliczeń wskaźnika zagęszczenia
 • wyznaczanie wskaźnika zagęszczenia i stanu zagęszczenia gruntu
 • możliwość przeprowadzenia obliczeń wskaźnika zagęszczenia, wraz z automatycznym wyliczeniem max. gęstości pozornej, na podstawie wprowadzonych danych dla wilgotności optymalnej
 • możliwość określenia szczegółów dotyczących miejsc pobrania gruntu dla wskaźnika zagęszczenia
 • możliwość zmiany kolorystyki arkusza
Możliwości integracji:

 • możliwość zamówienia modułu integrującego automatyczne odczytywanie danych z wag elektronicznych poprzez interfejs szeregowy, z użyciem przewodów RS232, USB bądź technologii bezprzewodowej Bluetooth (dzięki użyciu urządzenia Ultra Adapter)
Zastosowania:

 • przyspieszanie badań geotechnicznych i geologicznych w zakresie oceny wilgotności optymalnej gruntu
 • przyspieszanie badań geotechnicznych i geologicznych w zakresie oceny wskaźnika zagęszczenia gruntu
 • dokumentacja ekspertyz i badań jakości gruntu przy robotach ziemnych
 • optymalizacja pracy w laboratoriach budowlano-drogowych
Dostępne wersje dla systemów:

 • WINDOWS VISTA / 7
 • WINDOWS 9X / 2000 / NT / XP
Zgodność z normami:

 • PN-88/B-04481 "Grunty budowlane. Badania próbek gruntu"
 • PN-S-02205:1998 "Roboty ziemne. Wymagania i badania"

Labor Tech 1 Wersja BOX
Wersja 2.35 • Seria: Labor Tech 1 • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
Cena: 1199,00 PLN netto • licencja wieloletnia • darmowe aktualizacje przez 1 rok użytkowania • wersja pudełkowa - dostawa pocztowa
 

Labor Tech 1 PRO Wersja elektr.
Wersja 2.35 • Seria: Labor Tech 1 PRO • Systemy: Windows 98/XP/V/7/8
 
Cena: 799,00 PLN netto • licencja wieloletnia • darmowe aktualizacje przez 1 rok użytkowania • dostawa elektroniczna
 


© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.