• Aktualności • Zamów program • Oferta programów • Oferta sprzętu • Koszyk • Kontakt • Strona główna
GRC
Wersja 1.2 • Seria: GRC • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
 


Program GRC jest aplikacją przeznaczoną do projektowania mieszanek grunto-cementowych.

Oprogramowanie pozwala użytkownikom zawodowo zajmującym się badaniami laboratoryjnymi oraz projektowymi na zaprojektowanie mieszanek z przeznaczeniem na podłoże oraz podbudowy cementowe. Program nie wymaga od użytkownika instalowania jakichkolwiek pakietów biurowych typu office. Jedną z cech oprogramowania SkyRaster jest właśnie duża niezależność od zewnętrznych aplikacji - wystarczy zainstalować program i można rozpocząć korzystanie z jego funkcji.

W SkyRaster jesteśmy zdania, iż pracownik powinien przede wszystkim skoncentrować się na optymalnej i wygodnej pracy. Tylko rozwiązanie dedykowane - dostosowane do konkretnego celu i potrzeb użytkownika pozwala na osiągnięcie optymalnej wydajności i zadowolenia z korzystania z programu.
W rezultacie zadowolony i wydajny użytkownik przy mniejszych nakładach energii jest w stanie zrobić więcej. Sprawdzony przez wielu użytkowników program z odpowiednim ułożeniem okien oraz intuicyjnym interfejsem sprawia, że wprowadzanie danych jest naturalną i lekką czynnością.

Czy można to powiedzieć o alternatywnych sposobach obliczeń - jak np. liczenie "na piechotę" (kalkulator) bądź arkusze w excelu? Pomimo, iż można znaleźć przedsiębiorstwa, w których obliczeń tego typu dokonuje się poprzez w/w sposoby, tylko od wyboru użytkownika (lub kierownika firmy) zależy czy opracowywanie obliczeń będzie przebiegać szybko i sprawnie przy pomocy dedykowanego programu, czy też będzie pozostawiać wiele do życzenia.


GRC  Podstawowe okno programu, udostępniające szybki dostęp do kolejnych etapów projektowania

Zastosowanie programu, projektowanie recepturProgram przeznaczony jest do projektowania tworzyw grunto-cementowych (GRC) o wytrzymałości (R28=1,5 ; 2,5 i 5,0 MPa) z przeznaczeniem na podłoże cementowe (1,5 MPa) oraz podbudowy cementowe (2,5 i 5,0 MPa) na warstwę dolną lub górną.
Odpowiednio zaprojektowana architektura programu pozwala na szybkie wprowadzenie parametrów do wyliczenia receptury mieszanki grunto-cementowej.

Program posiada 5 zakładek, pozwalających na szybkie wprowadzenie danych na poszczególnych etapach projektowania.Użytkownik może w prosty sposób opisać pochodzenie i parametry wejściowe, które zostaną zgodnie z normą PN-S-96012 wykorzystane do przygotowania receptury GRC.
Aplikacja umożliwia wykonanie receptury w oparciu o stabilizację na miejscu, jak i stabilizację z betoniarki.Aplikacja wylicza bowiem ilości składników C, G, W w przeliczeniu na 1m2 (gdy cement rozkładany jest bezpośrednio nna gruncie stabilizowanej działki) lub na 1m3 (gdy GRC przygotowane jest w betoniarce).

Receptura GRC zostaje obliczona po wciśnięciu zaledwie jednego przycisku. Użytkownik otrzymuje podgląd orzeczenia, które można wydrukować i wykorzystać w procesie stworzenia zarobów próbnych.


GRC  Fragment obliczonej receptury mieszanki grunto-cementowej

Aplikacja potrafi również wskazać, czy parametry receptury są zgodne z normą PN-S. W przypadku ich niespełnienia zostaje wyświetlony odpowiedni komunikat.

Badania wytrzymałościProgram GRC umożliwia również oznaczanie wytrzymałości mieszanki (R7 i R28) z wyznaczeniem Copt na podstawie wykresu.
Użytkownik w odpowiedniej zakładce wprowadza wyniki badań wytrzymałości RC w [MPa]. Aplikacja rysuje następnie wykres i umożliwia dobranie optymalnego dla użytkownika parametru Copt. Uzyskanie drukowanego orzeczenia, który można załączyć do dokumentacji równiez jest możliwe w szybki sposób do wykonania.

Weryfikacja właściwości mieszankiAplikacja umożliwia również zaopiniowanie i sprawdzenie właściwości mieszanki GRC. Użytkownik wprowadza w odpowiednie pola wyniki z analizy sitowej gruntu, użytego do stworzenia mieszanki, oraz pozostałe parametry mieszanki.
Aplikacja wyświetli wówczas czytelną tabelę z wyraźnym zaznaczeniem jakie parametry są spełnione, a które nie.

Dostępne przyciski pozwalają na szybkie zaopiniowanie: czy grunt nadaje się do podbudów stabilizowanych cementem, czy nadaje się warunkowo lub czy się nie nadaje. oczywiście oprócz wskazania o stanie nadawalności można też opisać słownie wnioski z badania mieszanki.

Zaroby próbneProgram uwzględnia wykonanie zarobów próbnych na bazie wskazanych i zakwalifikowanych wcześniej materiałów do robót drogowych (grunt, cement).

W pierwszej wersji aplikacja nie posiadała możliwości analizy badań zarobów próbnych, jednakże przychyliliśmy się do sugestii Klientów, aby wprowadzić taką możliwość. Dzięki wprowadzeniu tego modułu aplikacja zyskała oczywiście na funkcjonalności, zwiększając tym samym kompleksowość dostarczanego rozwiązania informatycznego.

Aplikacja na podstawie wprowadzonych wartości wilgotności optymalnej, max. gęstości szkieletu gruntowego oraz parametrów zarobów (procentowej ilości cementu i dodatku) rysuje odpowiednie wykresy.

Program umożliwia wyrysowanie następujących wykresów:
 • wykres zależności Wopt - ρosmax
 • wykres zależności Wn - ρosmax
Użytkownik może w szybki i prosty sposób przełączyć wyświetlanie wybranych wykresów.

Wykresy te również mogą być wydrukowane w formie przejrzystego i profesjonalnego orzeczenia.

W przypadku uwzględnienia dodatku, aplikacja umożliwia wprowadzenie danych z badania zarobów, uwzględniających różne poziomy dodatku (uwzględnienie zawartości procentowej dodatku).
Na podstawie wymagań normowych, aplikacja udostępnia narzędzie pozwalające na optymalne dobranie zawartości dodatku. Prezentowane na podręcznym wykresie zaznaczenie poziomu procentowego dodatku może być w ramach normy przesuwane pozwala użytkownikowi na optymalne dobranie jego zawartości. Dokonywane jest też automatyczne przeliczenie zawartości procentowej na zawartość w kg/m3, które może być wstawione wprost do opisu mieszanki na recepturze.

PodsumowanieDysponując szerokimi możliwościami obliczeniowymi, aplikacja GRC oferuje użytkownikowi skuteczne narzędzie w szybkim opracowaniu receptur grunto-cementowych oraz późniejszym przygotowaniu mieszanki i optymalizacji jej parametrów. Drukowane orzeczenie pozwalają na wykorzystanie ich w opracowaniach i ekspertyzach.


GRC  Pakiet orzeczeń drukowany przez program - receptura, wykres i właściwości


GRC  Orzczenia - Wykresy badań zarobów mieszanek

Przykładowe orzeczeniaReceptura (recepta) GRC w postaci PDF

Wykres wytrzymałości mieszanki GRC w postaci PDF

Wytrzymałości mieszanki GRC w postaci PDF

Wybrane możliwości:

 • obliczanie i wystawianie orzeczen - receptur mieszanek grunto-cementowych
 • możliwość analizy wytrzymałości mieszanki GRC
 • możliwość analizy badań zarobów próbnych
 • możliwość optymalnego doboru zawartości dodatku
 • możliwość opiniowania i analizy właściwości mieszanki
 • zgodność z norma PN-S
Zastosowania:

 • przyspieszanie projektowania mieszanek grunto-cementowych
 • przyspieszanie opracowania badań mieszanek GRC
 • optymalizacja składników mieszanek GRC
 • dokumentacja ekspertyz i badań jakości gruntocementu
 • optymalizacja pracy w laboratoriach budowlano-drogowych
Dostępne wersje dla systemów:

 • WINDOWS VISTA / 7
 • WINDOWS 9X / 2000 / NT / XP
Zgodność z normami:

 • PN-S-96012

GRC Wersja BOX
Wersja 1.2 • Seria: GRC • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
Cena: 1199,00 PLN netto • licencja wieloletnia • darmowe aktualizacje przez 1 rok użytkowania • wersja pudełkowa - dostawa pocztowa
 

GRC Wersja elektr.
Wersja 1.2 • Seria: GRC • Systemy: Windows 98/XP/V/7/8
 
Cena: 799,00 PLN netto • licencja wieloletnia • darmowe aktualizacje przez 1 rok użytkowania • dostawa elektroniczna
 


© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.