• Aktualności • Zamów program • Oferta programów • Oferta sprzętu • Koszyk • Kontakt • Strona główna
Beton Chudy
Wersja 1.2 • Seria: Beton Chudy • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
 


Program Beton Chudy jest aplikacją przeznaczoną do projektowania mieszanek z betonu chudego.

Oprogramowanie pozwala użytkownikom zawodowo zajmującym się badaniami laboratoryjnymi oraz projektowymi na zaprojektowanie mieszanek z przeznaczeniem na podłoże oraz podbudowy z chudego betonu. Program nie wymaga od użytkownika instalowania jakichkolwiek pakietów biurowych typu office. Jedną z cech oprogramowania SkyRaster jest właśnie duża niezależność od zewnętrznych aplikacji - wystarczy zainstalować program i można rozpocząć korzystanie z jego funkcji.

W SkyRaster jesteśmy zdania, iż pracownik powinien przede wszystkim skoncentrować się na optymalnej i wygodnej pracy. Tylko rozwiązanie dedykowane - dostosowane do konkretnego celu i potrzeb użytkownika pozwala na osiągnięcie optymalnej wydajności i zadowolenia z korzystania z programu.
W rezultacie zadowolony i wydajny użytkownik przy mniejszych nakładach energii jest w stanie zrobić więcej. Sprawdzony przez wielu użytkowników program z odpowiednim ułożeniem okien oraz intuicyjnym interfejsem sprawia, że wprowadzanie danych jest naturalną i lekką czynnością.

Czy można to powiedzieć o alternatywnych sposobach obliczeń - jak np. liczenie "na piechotę" (kalkulator) bądź arkusze w excelu? Pomimo, iż można znaleźć przedsiębiorstwa, w których obliczeń tego typu dokonuje się poprzez w/w sposoby, tylko od wyboru użytkownika (lub kierownika firmy) zależy czy opracowywanie obliczeń będzie przebiegać szybko i sprawnie przy pomocy dedykowanego programu, czy też będzie pozostawiać wiele do życzenia.


Beton Chudy  Podstawowe okno programu, udostępniające szybki dostęp do kolejnych etapów projektowania

Zastosowanie programu, projektowanie recepturProgram przeznaczony jest do projektowania betonu chudego (BCh) o wytrzymałości R28=6-9 MPa.
Aplikacja posiada interfejs zbliżony do programu GRC, procedury obliczeniowe dotyczą jednak projektowania betonu chudego ogólnego stosowania oraz z przeznaczeniem na podbudowy drogowe 1 lub 2-warstwowe.
Odpowiednio zaprojektowana architektura programu pozwala na szybkie wprowadzenie parametrów do wyliczenia receptury mieszanki.

Użytkownik może w prosty sposób opisać pochodzenie i parametry wejściowe, które zostaną zgodnie z normą PN-S-96013 wykorzystane do przygotowania receptury z betonu chudego.

Program wskazuje na elementy doboru składników, uwzględniając wykonanie orzeczenia wilgotności optymalnej kruszywa z cementem wg określonych (przyjętych) ilości, wyrażonych w %-tach.
Skład recepturowy mieszanki BCh wyrażony jest na 1m3.

Receptura zostaje obliczona po wciśnięciu zaledwie jednego przycisku. Użytkownik otrzymuje podgląd orzeczenia, które można wydrukować i wykorzystać w procesie stworzenia zarobów kontrolnych.


Beton Chudy  Fragment obliczonej receptury mieszanki z BCH

PodsumowanieAplikacja Beton Chudy oferuje użytkownikowi skuteczne narzędzie w szybkim opracowaniu receptur z betonu chudego oraz późniejszym przygotowaniu mieszanki i optymalizacji jej parametrów. Drukowane orzeczenie pozwalają na wykorzystanie ich w opracowaniach i ekspertyzach.


GRC  Wygląd orzeczeń receptur drukowanych przez program

Przykładowe orzeczeniaReceptura mieszanki z betonu chudego w postaci PDF

Wybrane możliwości:

 • obliczanie i wystawianie orzeczen - receptur mieszanek z betonu chudego
 • możliwość analizy wytrzymałości mieszanki BCH
 • zgodność z norma PN-S
Zastosowania:

 • przyspieszanie projektowania mieszanek z betonu chudego
 • przyspieszanie opracowania badań mieszanek z betonu chudego
 • optymalizacja składników mieszanek z betonu chudego
 • dokumentacja ekspertyz i badań jakości gruntocementu
 • optymalizacja pracy w laboratoriach budowlano-drogowych
Dostępne wersje dla systemów:

 • WINDOWS VISTA / 7
 • WINDOWS 9X / 2000 / NT / XP
Zgodność z normami:

 • PN-S-96013

Beton Chudy Wersja BOX
Wersja 1.2 • Seria: Beton Chudy • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
Cena: 899,00 PLN netto • licencja wieloletnia • darmowe aktualizacje przez 1 rok użytkowania • wersja pudełkowa - dostawa pocztowa
 

Beton Chudy Wersja elektr.
Wersja 1.2 • Seria: Beton Chudy • Systemy: Windows 98/XP/V/7/8
 
Cena: 499,00 PLN netto • licencja wieloletnia • darmowe aktualizacje przez 1 rok użytkowania • dostawa elektroniczna
 


© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.