• Aktualności • Zamów program • Oferta programów • Oferta sprzętu • Koszyk • Kontakt • Strona główna
AutoFoto Sketch Scanner
Wersja 1.1 • Seria: TrackLab AreaControl • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
 


Zgodnie z Instrukcją realizacji kontroli ARiMR, elektroniczne wersje skanowanych podpisanych szkiców dla metody FOTO muszą znajdować się w odpowiednich katalogach - w szczególności posiadać nazewnictwo zgodne z numerami producentów.

Aby tego dokonać Wykonawca musi przeznaczyć odpowiedni czas swoich pracowników na dokonanie ręcznego opracowania (zmiany nazwy i zapisania do odpowiednich katalogów). Ręczne katalogowanie jest niestety żmudne, męczące i czasochłonne, z tego też powodu warto zastosować automatyczne metody porządkowania danych.

Stąd też w naszej ofercie znalazł się program AutoFoto Sketch Scanner, który pozwala realizować proces porządkowania w sposób automatyczny.


AutoFoto Sketch Scanner  Okno aplikacji - opcje

Zasada DziałaniaAplikacja posiada wygodny, okienkowy interfejs pozwalający na szybkie ustawienie żądanych opcji pracy. Wśród nich jest możliwość rozpoznania zarówno szkiców wykonanych w TrackLabie jak i szkiców wykonanych w środowisku MicroStation (w oparciu o moduł firmy Algeo).

Użytkownik może zdecydować czy podczas katalogowania przenosić pliki do nowego katalogu, czy tylko je kopiować.

Sposób porządkowania również jest konfigurowalny - użytkownik może zdecydować czy pliki mają trafiać do jednej z dwóch dostępnych struktur katalogów:
  • \NR_ZLECENIA\NR_PRODUCENTA\
  • \NR_ZLECENIA\
Aby rozpocząć pracę, w pierwszej kolejności użytkownik wskazuje katalogi:

  • katalog wejściowy - w którym znajdują się przeskanowane szkice do porządkowania
  • katalog baz MDB - w którym znajdują się wszystkie bazy otrzymane od ARiMR (źródłowe)
  • katalog wyjściowy - w którym znajdą się uporządkowane i skatalogowane szkice

Następnie użytkownik wciska przycisk ładujący bazy danych MDB. Proces ładowania baz będzie krótki, z uwagi na fakt odczytywania wyłącznie danych o producentach, bez konieczności ładowania pozostałych informacji.
Bazy są potrzebne do odczytania numerów producentów i późniejszej pomocy w katalogowaniu (powiązanie numerów zleceń z numerami producentów...itp).
Użytkownik może zweryfikować podczytanych producentów poprzez wygodną zakładkę. W tej zakładce zostaną wylistowane dane i przypisane im numery producentów.

Po załadowaniu baz danych użytkownik wciska przycisk skanowania katalogu wejściowego, dzięki czemu aplikacja załaduje wszystkie znajdujące się w katalogu pliki skanowanych szkiców.


AutoFoto Sketch Scanner  Okno aplikacji po załadowaniu szkiców

Lista zawiera takie informacje jak nazwa pliku, status oraz numer producenta. Aplikacja będzie na bieżąco umieszczała w widocznych kolumnach informacje o stanie procesu rozpoznawania i katalogowania.

Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski:
  • tylko rozpoznanie - do sprawdzenia czy proces rozpoznania działa prawidłowo na dostarczonych skanach
  • rozpoznanie i katalogowanie - do uruchomienia właściwego procesu rozpoznania i katalogowania

Na początek zalecamy użycie funkcji "tylko rozpoznanie" dla jedynie paru szkiców, w celu upewnienia się ,że użytkownik podładował właściwe bazy i dostarczył pliki skanów o właściwej jakości (np. bez zbytnich obrotów lub zniekształceń, tudzież przejaskrawień).


AutoFoto Sketch Scanner  Okno aplikacji po uruchomieniu skanowania

Aplikacja rozpocznie analizę plików - w zależności od ustawionego trybu podejmie rozpoznawanie konkretnego typu szkicu (Tracklab, Microstation) lub też rozpocznie próbę określenia, na jakim programie zostały wykonane dostarczone szkice. Na podstawie tego zostanie określona taktyka rozpoznania. Następnie aplikacja po rozpoznaniu typu szkicu podejmie próbę rozpoznania numeru producenta i wpisania go do tabeli.

W przypadku gdy numer będzie możliwy do automatycznego rozpoznania (będzie wystarczająco dobrej jakości, bez rozjaśnień...itd) - zostanie rozpoznany. Następnie numer będzie poszukiwany w bazie danych producentów pod kątem występowania. W przypadku gdy numer nie zostanie odnaleziony zostanie to odnotowane (również pozycja na liście zostanie oznaczona kolorem czerwonym). W przypadku gdy szkic zostanie odnaleziony, jego status zostanie oznaczony jako prawidłowy (pozycja na liście oznaczona kolorem zielonym).

W przypadku gdy większość z kilku pozycji zostanie określona jako prawidłowe, można przerwać proces weryfikacji i uruchomić właściwe katalogowanie.
Oczywiście nierozpoznane obrazy nie zostaną przypadkowo katalogowane, ponieważ aplikacja posiada zabezpieczenie w postaci weryfikacji numerów producentów z bazy. Aplikacja przyjmuje domyślnie, iż umieszczone przez użytkownika bazy są wszystkimi dostarczonymi. Wobec tego, jeśli dany numer nie zostanie rozpoznany w bazie, zachodzi podejrzenie iż algorytm rozpoznający nie poradził sobie z rozpoznaniem jednej bądź kilku cyfr numeru producenta. Wówczas pozycja dla takiego szkicu jest odpowiednio oznaczana tak, aby użytkownik mógł później zweryfikować proces rozpoznawania.

Niestety w przypadku automatycznych metod rozpoznawania zawsze zachodzi ewentualność, iż część dostarczonych szkiców może być złej jakości (np. niedbale zeskanowany szkic, zbyt obrócony bądź zbyt ciemny lub zbyt jasny, zawierający nieprawidłową (niestandardową) czcionkę, przerwy w tuszu na literach), co utrudni bądź uniemożliwi prawidłowe rozpoznanie obrazu - stąd też warto zawczasu zadbać o tę jakość, określając wcześniej parametry skanowania tak, aby problemy z jakością nie wprowadzały programu w błąd.

Dwukrotne kliknięcie na wybranej pozycji z listy spowoduje uruchomienie podglądu pliku przez domyślne systemowe narzędzie. Jest to przydatna opcja, bowiem pozwala sprawdzić jak wygląda szkic i jego faktyczna jakość - szczególnie w przypadku weryfikacji numeru producenta na szkicu.

Czas rozpoznania pojedynczego szkicu dla typowego średniej jakości komputera wynosi ok. 4 sekund, przy czym w przypadku gdy w katalogu są pomieszane szkice z TrackLaba i Microstation, w przypadku przełączenia (tj. natrafienia na szkic innego typu) należy doliczyć dodatkowe 4 sekundy na szkic. Jest to mało, zważywszy na fakt, ile czasu zajęłoby ręczne katalogowanie i wyszukiwanie odpowiednich numerów zleceń i zapisywanie plików w odpowiednich podkatalogach z właściwymi nazwami.

Mając np. 30000 szkiców do skatalogowania i 4 komputery do dyspozycji, proces konwersji powinien zająć na nich łącznie niecałe 9 godzin (zakładając, iż szkice są jednego rodzaju i czas rozpoznania pojedynczego szkicu wyniesie tyle ile wspomniano wyżej). Oznacza to, iż można uruchomić program "na noc" i rano po przyjściu do biura w komputerach będą czekać skatalogowane pliki. W przypadku katalogowania tej samej ilości skanów przez dobrze zmotywowanych kilku pracowników ale bez użycia aplikacji AutoFoto Sketch Scanner ten sam proces zajmie najkrócej tydzień-dwa, choć jest to bardzo optymistyczne założenie.

Zastosowanie rozwiązania automatycznego rozwiązuje również problem monotoniczności pracy - w przypadku katalogowania ręcznego również trzeba brać pod uwagę, iż konieczność szybkiego katalogowania ręcznego wpłynie na zwiększenie ilości błędów (które przy dużych zbiorach danych do przetworzenia są nieuniknione w takich wypadkach - po kilku godzinach pracy pracownicy są wyraźnie zmęczeni i łatwiej o pomyłki).

Dzięki procesowi automatycznego rozpoznania, można znacznie skrócić czas porządkowania danych i opracowania materiałów końcowych dla ARiMR.


AutoFoto Sketch Scanner
Wersja 1.1 • Seria: TrackLab AreaControl • Systemy: Windows 98/XP/Vista/7
 
Cena: 2200,00 PLN netto • licencja wieloletnia • obsługuje zał±czniki graficzne drukowane przez TrackLab/Algeo • automatyczne rozpoznanie obrazu
 
© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.