• Aktualności • Zamów program • Oferta programów • Oferta sprzętu • Koszyk • Kontakt • Strona główna
AudioTask
Wersja 3.11 • Seria: AudioTask • Systemy: WinCE 2003/WMobile 5/WMobile 6
 
 


AudioTask jest aplikacją dedykowaną palmtopom z systemem PocketPC/Windows Mobile, przeznaczoną do wspomagania pracy poprzez rejestrację i odtwarzanie nagrań dźwiękowych.
Nagrania mogą być odtwarzane jako alarmy - notatki głosowe o zadanym czasie wzbudzenia alarmu i ich powtarzalności.
Nagrania mogą być także dokonywane jako pojedyncze lub seryjne nagrania, poprzez rozszerzony moduł dyktafonu, umożliwiający także opisywanie nagrań w sposób niedostępny w standardowym wyposażeniu oprogramowania systemu operacyjnego.


AudioTask oferuje nowy i wygodny sposób dodawania nagrań dźwiękowych. Droga prowadząca do rozpoczęcia rejestracji nagrania jest krótka - odpowiednio skonfigurowana aplikacja wymaga naciśnięcia jednego sprzętowego przycisku - to wszystko co wystarczy aby rozpocząć nagranie i zarejestrować ważną informację bądź uwagę.
Co więcej nagranie może być szybko wzbogacone o ciąg dalszy nagrania, co nie jest możliwe w systemowej funkcji dyktafonu. Oferowane przez AudioTask możliwości opisywania znacznie przewyższają domyślną dla systemu operacyjnego funkcjonalność.
Opisywania bowiem nie wymaga rysika i pozwala w szybki sposób ustawić szereg parametrów, poczynając od tytułu notatki, jej kategorii oraz możliwości ustalenia tagów(słów kluczowych), opisujących notatkę. Tagi są predefiniowane więc wyklucza to konieczność ich ręcznego wpisywania dla każdego nagrania.

Tagi mogą również posłużyć do szybkiego znalezienia i zarządzania dokonanymi nagraniami. Wbudowana w aplikację przeglądarka nagrań pozwala na szybkie przefiltrowanie nagrań pod kątem przynależności do określonej kategorii lub posiadania określonego zestawu tagów (słów kluczowych).
W zakresie przeszukiwania dostępne są także funkcje dotyczące sortowania notatek. Dodatkowo użytkownik może szybko zmienić nazwy nagranych plików lub usunąć część z nich. Aplikacja pozwala na błyskawiczne przełączenie pomiędzy powiązanymi z aplikacją katalogami. Pliki z listy mogą być oczywiście edytowane i uzupełniane o niezbędne zmiany (np. dogrywanie nagrań) bądź też dodatkowo opisywane.

Aplikacja posiada też moduł kalendarza z możliwością wyświetlania i przeglądania wszystkich przyszłych terminów alarmów. Alarmy mogą być przeglądane w zakresie konkretnych dni, umożliwiając w sposób czytelny zapoznanie się z zadaniami na określone dni. Finalnie alarmy mogą być edytowane, treść notatki dźwiękowej do przypomnienia może być zmieniona lub uzupełniona o ewentualną dodatkową treść. Alarm może być także dodatkowo opisany bądź też można zmienić częstotliwość występowania (np. codziennie, dni robocze, weekendy, co tydzień, co miesiąc).


Moduł aplikacji w wersji PRO oferuje również możliwość nagrań zapisów przeprowadzanych rozmów telefonicznych (zakładając, iż palmtop jest wyposażony w moduł telefonu - GSM). Aplikacja w trybie GSM umożliwia automatyczne przechwycenie okna telefonu (przy działającej aplikacji) i umożliwienie odebrania i nagrania rozmowy. Dzięki funkcjolności przyporządkowania klawiszy sprzętowych do uruchomienia aplikacji w trybie dyktafonu, jest możliwe uruchomienie aplikacji w trybie nagrywania podczas trwania rozmowy, korzystając z zaledwie jednego przycisku. Numer rozmówcy zostanie zarejestrowany i przyporządkowany do dokonanego nagrania.

W zakresie aplikacji AudioTask w wersji PRO jest również dostępna wtyczka ekranu powitalnego "Dzisiaj"(Today), umożlwiająca błyskawiczny dostęp do funkcjonalności aplikacji. Wtyczka pokazuje w elegancki i czytelny bieżącą godzinę, datę, dzień tygodnia, ilość alarmów do końca dnia, umożlwiając tym samym szybkie rozeznanie się w zadaniach na dzień dzisiejszy.
Wtyczka umożlwia szybkie uruchomienie aplikacji:
 • w standardowym trybie
 • w trybie dodawania nowej notatki głosowej
 • w trybie dodawania nowego nagrania dyktafonu
 • w trybie kalendarza - przeglądania notatek głosowych

AudioTask - Zastosowania i korzyści


Aplikacja ma uniwersalne zastosowanie, może być zastosowana w szeregu dziedzin, jak np:
 • w zakresie naukowym i laboratoryjnym - poprzez szybkie nagrywanie spostrzeżeń, zadań, wyników badań w trakcie pomiarów
 • w zakresie organizacji i inwentaryzacji danych - do systematyzacji i opisywania rzeczy poprzez nagrania dźwiękowe
 • w zakresie usprawniania pracy w terenie (mobilnej) - poprzez szybkie notowanie informacji poprzez dokonywanie nagrań dźwiękowych i ich późniejszą możliwość uzupełniania, opisywania i filtrowania
 • w zakresie prowadzenia firmy i realizacji zadań w pracy - do organizacji zadań poprzez dodawanie notatek głosowych
 • w zakresie systematyzacji kontaktów - poprzez udostępnienie możliwości nagrywania rozmów telefonicznych i możliwość szybkiego nagrania dźwięku zawierającceo to co trzeba by było zapisać na kartce
 • w zakresie akademickim - do nagrywania i organizacji treści wykładów

AudioTask - WymaganiaWymagania sprzętowe:
 • palmtop lub smartfon wyposażony w:
  • System Windows CE 2003 /
   Windows Mobile 5 /
   Windows Mobile 6
  • Procesor ARM (np. Intel, Samsung)
  • Wewnętrzną lub zewnętrzną kartę pamięci

Darmowa wersja demonstracyjna - PocketPC / Windows Mobile
AudioTask PRO
Wersja 3.11 • Seria: AudioTask • Systemy: WinCE 2003/WMobile 5/WMobile 6
 
Cena: 180,00 PLN netto • licencja wieloletnia • darmowe aktualizacje przez cały czas użytkowania • wersja sieciowa - dostawa przez internet
 

AudioTask (Standard)
Wersja 3.11 • Seria: AudioTask • Systemy: WinCE 2003/WMobile 5/WMobile 6
 
Cena: 150,00 PLN netto • licencja wieloletnia • darmowe aktualizacje przez cały czas użytkowania • wersja sieciowa - dostawa przez internet
 

© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.