• Aktualno¶ci • Portfolio • Zamów program • Zleć usługę • Kontakt • Strona główna

Dział badawczo-rozwojowyPosiadamy też dział badawczo rozwojowy, umożliwiając tym samym zaoferowanie opracowań naukowych w oparciu o odpowiednie procedury badawcze, bądź rozwijanie i optymalizację istniejących rozwiązań.

W zakresie przetwarzania obrazu i dźwięku oferujemy:

 • przetwarzanie obrazu i usuwanie zniekształceń (np. korygowanie nachylonych zdjęć, usuwanie dystorsji sferycznej)
 • analizę obrazu wg specyfikacji klienta (np. w celu stworzenia systemu do monitoringu, opartego o śledzenie zmian w obrazie)
 • możliwość wykonania kalibracji profilu dystorsji sferycznej i możliwość ustalenia optymalnej metody korekcji
 • rozwój metod klasyfikacji obrazu
 • badania dotyczące dźwięku i jego przetwarzania

W zakresie geodezji i fotogrametrii oferujemy:

 • kalibrację i korekcję dystorsji sferycznej
 • określanie dokładności pomiarów dla wybranych metod (określanie błędów pomiaru)
 • przeliczanie pomiędzy istniejącymi układami współrzędnych
 • rozwijanie metod wizualizacji danych z pomiarów geodezyjnych i fotogrametrycznych
 • realizację rekonstrukcji 3D i pomiaru z wykorzystaniem schematów architektonicznych
Przykładowe realizacje:

W zakresie badań dot. algorytmów i oprogramowania oferujemy:

 • opracowywanie algorytmów rozwiązujących specyficzne problemy klienta
 • badanie przepływu danych w oprogramowaniu (w wybranych scenariuszach pracy) w celu jego wyprofilowania i optymalizacji© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.