• Aktualności • Portfolio • Zamów program • Zleć usługę • Kontakt • Strona główna

POLITYKA PRYWATNOŚCI

firmy SkyRaster Inżynieria Oprogramowania z dnia 25 maja 2018

§1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach usług i produktów SkyRaster jest firma SkyRaster Inżynieria Oprogramowania sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (zwana dalej SkyRaster lub SkyRaster Inżynieria Oprogramowania), zarejestrowana pod adresem: al. Wojska Polskiego 70/9, 65-762 Zielona Góra. NIP 929-186-13-77. Upoważnioną osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawach związanych z prywatnością i bezpieczeństwem danych osobowych jest Marek Kupaj.
2. Nie stosujemy automatycznych systemów podejmowania decyzji / profilowania, które mogą naruszać prawa użytkowników lub nabywców oprogramowania/usług oferowanych przez SkyRaster.
3. Przekazanie danych osobowych i innych jest dobrowolne, jednakże do zgodnego z prawem obsługi zamówienia (m.in. wystawienia fv czy dostawy zamówienia) wymagane jest podanie adresu mailowego, nazwy firmy lub imienia i nazwiska, adresu oraz numeru NIP (w przypadku firm), w przypadku dostawy wersji pudełkowych / box także adresu fizycznego dostawy. Podanie telefonu ułatwia kontakt lub obsługę serwisową. Jeśli na stronie kontaktowej (formularz kontaktowy) nie podano inaczej, adres mailowy będzie wykorzystywany tylko do celów kontaktu/realizacji zamówienia/serwisu.
4. Dane osobowe użytkowników i kontrahentów są chronione i nie są przekazywane osobom trzecim lub osobom do tego nieuprawnionym. Pracownicy mający dostęp do danych posiadają stosowne upoważnienia. Stosowane są metody oceny ryzyka związanego z dostępem do przetwarzanych informacji. Dane osobowe nie były/ nie są/nie będą przedmiotem sprzedaży.
5. Celem przetwarzania danych jest:
 • zapewnienie możliwości obsługi i dostawy zamówienia (licencji)
 • zapewnienie możliwości serwisowania produktów, których licencję nabył użytkownik oprogramowania
 • ocena (np. analiza statystyczna) sensowności oraz wyznaczenie priorytetu wdrożeń poprawek/zmian w oprogramowaniu
 • zapewnienie odpowiedniego poziomu marketingu, umożliwiającego finansowanie dalszej obsługi oraz usprawnień rozwijanego oprogramowania
 • wykorzystanie zebranych danych do wysłania komunikatów o dostępnych aktualizacjach, promocjach lub nowościach
 • zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń oprogramowania - w celu uzasadnionego interesu SkyRaster (art. 6 RODO)
6. Przechowywane dane mają termin ważności, uzależniony od wymogów ustalonych prawem lub sytuacjami, w których są/mogą być potrzebne (np. dochodzenie roszczeń). Po terminie ważności dane będą usuwane, zgodnie z rozporządzeniami dot. ochrony danych osobowych (RODO).
7. Przechowywane dane mogą być przekazywane - aby zapewnić wysoką jakość usług, bazujemy na uznanych i zweryfikowanych dostawcach usług. Dane z reguły są przekazywane w celu realizacji zamówienia, tj:
 • firmom kurierskim (lub jednostkom pocztowym) - w przypadku dostaw wersji pudełkowych lub box (lub dostaw rzeczy materialnych)
 • biurom rachunkowym i urzędom - w przypadku obsługi księgowej, gdzie niezbędne jest odpowiednie dokumentowanie zdarzeń firmowych
 • firmom hostingowym - dane nie są przekazywawne bezpośrednio (w uzasadnionych przypadkach są szyfrowane), jednak mogą przez pewien czas być zapisane w bazie danych, znajdującej się na serwerach, z których korzystamy. W szczególności dotyczy to np. maili oraz zgłoszeń zapisanych w naszych systemach zgłoszeniowych czy wysyłkowych (newsletter). Ponieważ firmy hostingowe mają fizyczny dostęp do serwerów, traktujemy je jako przekazane firmie.
 • bankowi i firmie obsługującej płatności - w związku z odbieraniem/przekazywaniem/księgowaniem przelewów oraz nadchodzących płatności
8. W trakcie korzystania ze stron lub usług dopuszczamy możliwość zapisu logów serwerów (takie dane mogą być też zapisywane przez usługodawcę hostingowego), które są realizowane w uzasadnionym interesie (np. w celu ochrony danych / zapewniania bezpieczeństwa).
9. Chronimy dane osobowe i adresowe, korzystając z szyfrowania, technologii SSL oraz okresowego usuwania zapisanych logów na serwerze.
10. Do realizacji zamówień nie stosujemy zbierania większego zbioru informacji, niż jest to potrzebne. Nie stosujemy specjalizowanego profilowania czy kategoryzowania oraz automatycznych mechanizmów podejmowania decyzji.
11. W przypadku stron internetowych możemy stosować pliki cookie (ciasteczka) lub tymczasowo przechowywać dane o sesji internetowej (w celu lepszego wsparcia - np. obsługi zgłoszeniowej, logowania czy też spersonalizowania strony - np. niewyświetlania informacji o ciasteczkach, gdy zgoda została już zaakceptowana).
12. W przypadku usług dotyczących oprogramowania możemy zbierać informacje dot. komputera udostępniane przez funkcje systemowe (np. anonimowe identyfikatory dysku lub adres IP) w celu zapewnienia optymalnego sposobu autoryzacji lub diagnostyki. Z uwagi na politykę bezpieczeństwa firmy (uzasadniony interes) algorytm autoryzacji jest poufny. Nie są zbierane dane osobowe, pozwalające na jednoznaczną identyfikację osobową użytkownika (chyba, że użytkownik postanowił inaczej przekazując nam niezanonimizowane dane w celu ich zapisu w systemie.
13. Dane przekazywane w systemie zgłoszeniowym (np. do analiz w przypadku ew. problemów) są widoczne tylko dla użytkownika oraz dla firmy SkyRaster. Nie są one udostępniane osobom trzecim i podmiotom nieuprawnionym.
14. W przypadku produktów takich jak Raporty oraz PowerGPS stosowane są mechanizmy automatycznego logowania do serwisu zgłoszeniowego, które wykluczają konieczność podawania przez użytkownika danych, takich jak mail lub telefon. Wymogiem jest posiadanie licencji komercyjnej (usługa nie jest dostępna dla wersji demo).
15. Rejestracja w systemie dysku sieciowego (RTK24.net, dostępna tylko dla komercyjnych użytkowników) jest dobrowolna i nie wymaga podawania szczegółowych danych, takich jak adres czy imię i nazwisko osób korzystających.
16. W przypadku systemów dysku sieciowego (RTK24.net) osobami odpowiedzialnymi za przesyłane pliki są osoby korzystające z tego mechanizmu. Firma SkyRaster udziela jedynie miejsca (hostingu), nie dokonuje nadzoru (przeglądania/wnikania w zawartość) oraz weryfikacji przesyłanych materiałów, które z reguły są chronione (chyba, że naruszałyby interalność lub poprawność funkcjonowania serwisu - wówczas mogą zostać usunięte po odkryciu wpływu na poprawność działania serwisu).
17. Jeśli użytkownik w ramach zgłoszenia serwisowego udostępnił pliki w systemie dysku sieciowego, mogą być one przedmiotem analizy i szczegółowego wglądu - dzieje się to jednak tylko na wyraźne żądanie użytkownika.

§2. PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Każdy użytkownik ma prawo wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (wg rozporządzenia RODO, przechowywanie danych również zalicza się do jego przetwarzania).
2. W szczególnych przypadkach (np. zgoda na wiadomości drogą elektroniczną) przetwarzanie ustaje w momencie potwierdzenia przyjęcia wycofania zgody.
3. Cofnięcie zgody nie obowiązuje wstecz - z uwagi na konieczność przechowywania informacji przez wybrany zakres czasowy (np. 5 lat dla dokumentów księgowych), nie jest możliwe usunięcie danych natychymiastowo, tuż po przyjęciu wycofania zgłoszenia. Zaprzestanie przetwarzania następuje z momentem spełnienia następujących warunków:
 • użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie w wybranym zakresie
 • nastąpiło zakończenie procesu wymagającego danych użytkownika (np. zapłata roszczenia lub zakończenie trwania okresu licencji/wsparcia)
4. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych.
5. Każdy użytkownik ma prawo do sprostowania oraz zmiany danych osobowych.
6. W przypadkach związanych z korzystaniem z oprogramowania (w szczególności z wersji z elektroniczną autoryzacją), jego wsparcie wymaga aktywnych zgód na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody niezbędnej do realizacji świadczenia dostępu do usług oznacza zgodę na zaprzestanie świadczenia usług przez SkyRaster podmiotowi, który wycofał zgodę na przetwarzanie. Wobec tego użytkownik traci prawa związane z nabytą licencją (do czasu ponownego udzielenia zgody na przetwarzanie danych).
7. Użytkownik może skorzystać z ustawień przeglądarki i ograniczyć lub wyłączyć stosowanie określonych mechanizmów (np. Cookie/ciasteczka lub skrypty javascript, stosowane np. do celów obsługi mechanizmów kalkulatora wycen lub innych, np. statystycznych). SkyRaster nie odpowiada za niewłaściwe działanie strony w przypadku zbyt restrykcyjnego ograniczenia uprawnień.
8. Podczas świadczenia usług serwisowych użytkownik ma prawo zastrzec prywatność/poufność informacji (np. nieudostępnianie tych danych - w wybranym przez siebie zakresie).

Polityki prywatności produktów związanych z kwestiami mobilnymi:

Polityka prywatności PowerGPSDokument opracowany w związku ze zmianą przepisów odnośnie danych osobowych, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO/GDPR).

Obowiązek informacyjny wynikający z powyższego rozporządzenia nakłada na wszystkie firmy konieczność poinformowania właścicieli posiadanych danych m.in. o możliwości nadzoru nad swoimi danymi, przechowywanymi w firmach (np. maile, dane adresowe..itd). Jednym z wymogów jest również przedstawienie możliwości zrezygnowania z wybranych form komunikacji lub metod przetwarzania (np. rezygnacji z materiałów marketingowych lub odmowa profilowania).

Przetwarzane przez nas dane (w szczególności adres mailowy lub sms - np. w przypadku kontaktu drogą elektroniczną) trafiły do nas poprzez wcześniejsze kontakty z naszą firmą lub zostały przeniesione z jej wcześniejszej postaci (DG: SkyRaster Marek Kupaj), czy to w związku z zakupami, świadczeniem usług, serwisem czy newsletterem (lub dobrowolnym podaniem danych adresowych w celu przedstawienia oferty).
Dane (lub ich uszczegółowienie) mogły również trafić do nas w wyniku pozyskania ich z publicznie dostępnych baz danych (np. baz informacji o przedsiębiorcach - CEIDG, np. w celu weryfikacji/uzupełnienia danych podanych do wystawienia fv) lub też od podmiotów z nami współpracujących (np. w celach serwisowych - bezpośredni kontakt z użytkownikami w celu zapewnienia lepszej jakości pomocy serwisowej).

Posiadane dane były/są przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji świadczonych przez nas usług (np. informacje o nowych aktualizacjach programów), czasami także w celach marketingowych (np. informacje o promocjach lub nowych rozwiązaniach). Dane mogą być użyte przez nas (wewnętrznie) w celach analityczno-statystycznych (np. do oceny poziomu zainteresowania wybranymi produktami czy funkcjonalnościami). Zaznaczamy, iż Państwa dane nie były/nie są przedmiotem sprzedaży (założenia naszej polityka prywatności, nie mamy również w planach zmieniać tej zasady).

W każdej chwili możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości od nas lub uzupełnić bądź zmienić zakres przetwarzania Państwa danych - w tym celu prosimy o stosownego maila.
W SkyRaster nie chcemy przechowywać i korzystać z danych osobowych wbrew Państwa woli.

W razie pytań lub zmian dotyczących zgód na przesyłanie informacji drogą elektroniczną, prosimy o maila na adres firmowy:

DANE TELEADRESOWE

*z uwagi na spam nie podajemy maila w postaci tekstowej.

© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatnoœci.