• Aktualno¶ci • Portfolio • Zamów program • Zleć usługę • Kontakt • Strona główna

Nasze osiągnięciaWszystkie nasze istotne dokonania zebraliśmy w wygodnym do oglądania PORTFOLIO.

Spośród nich warto wymienić m.in:
  • zaprojektowanie innowacyjnego i uniwersalnego adaptera Ultra Adapter dla urządzeń z interfejsem szeregowym, pozwalającego na optymalne wykorzystanie (starszego) sprzętu z interfejsem RS232 w nowoczesnych zastosowaniach z użyciem technologii bezprzewodowej Bluetooth
  • opracowanie elektronicznej bezprzewodowej tabliczki wyświetlającej, umożliwiającej użycie we wszelkiego rodzaju inwentaryzacjach fotograficznych
  • opracowanie odbiornika nawigacji satelitarnej Ultra-GPS, dedykowanego do pomiarów geodezyjnych punktów i powierzchni, z obsługą trybu RINEX
  • przeprowadzenie szeregu integracji sprzętowych, m.in. opracowanie sposobów automatycznego pozyskania danych z wag elektronicznych (system Geologic Analyzer), do wykonywania wysokorozdzielczych panoram (system Giga-Sky),
  • opracowanie oprogramowania do obsługi urządzeń geodezyjnych i przemysłowych
  • zaprojektowanie i rozwój innowacyjnego systemu do wykonywania i zarządzania pomiarami GPS działek i obiektów liniowych (serii TrackLab AreaControl), wykorzystując rozwijane przez lata autorskie biblioteki, pozwalające na pracę w niezależnym środowisku CAD
  • zaprojektowanie i rozwój szeregu popularnych programów z zakresu obliczeń laboratoryjnych dla drogownictwa, geologii i budownictwa, pozwalających m.in. na analizę i klasyfikację gruntu, analizę kruszyw, określanie wytrzymałości betonu lub żelbetu oraz projektowanie mieszanek grunto-cementowych (seria programów rozwijana od 1996 roku, począwszy od systemu DOS, dla których powstały pierwsze programy z tej serii)
  • zaprojektowanie i rozwój systemu pozwalającego na pomiar działek GPS zsynchronizowanego z infrastrukturą sieciową i serwerową (TrackLab Area), umożliwiającego korzystanie z profesjonalnej usługi pomiarów działek
  • zaprojektowanie i rozwój aplikacji do kontroli terenowych z serii Terrain Inspector (lata 2007-2008), inicjując tym samym rozwój technologii mobilnych pomiarów przy użyciu palmtopów z GPS na rynku geodezyjnym
  • opracowanie i optymalizacja metod rekonstrukcji architektonicznych przy pomocy technik fotogrametrycznych, czego efektem jest obszerna praca magisterska i program CAD do rekonstrukcji obiektów 3D
© 2011-2018 SkyRaster Blog firmowy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie ze strony lub produktów oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.